1.- EL TRÀNSIT A L'EDAT CONTEMPORÀNIA

 • 1- La Il·lustració.
 • 2- La crisi de l'Antic Règim.
 • 3- Ciència i art al segle XVIII.
 • 4- La Il·lustració a Espanya i a Catalunya.
 • Comentar un text històric.
 • Cròniques històriques: La il·lustració.

2.- LES REVOLUCIONS BURGESES (1.789-1.848)

 • 1- La Revolució francesa: la monarquia constitucional.
 • 2- La Revolució francesa: la Primera República.
 • 3- L'Imperi napoleònic.
 • 4- El Congrés de Viena i la Restauració.
 • 5- Liberalisme i nacionalisme.
 • 6- Les revolucions liberals.
 • 7- El romanticisme.
 • Fer cronologies paral·leles.
 • Cròniques històriques: La marsellesa.

FRÉDÉRIC CHOPIN

FRANZ LISZT

3.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

 • 1- Els orígensde la Revolució Industrial.
 • 2- El naixement de la indústria.
 • 3- La revolució dels transports i les comunicacions.
 • 4- La societat industrial.
 • 5- Els inicis del moviment obrer.
 • 6- Positivisme, realisme i arquitectura del ferro.
 • Investigar els antecedents d'un invent.
 • Cròniques històriques: El macadam.

EL FERROCARRIL

EL TREN A LA PENÍNSULA

ELS NOUS MOVIMENTS SOCIALS

4.- ESPANYA I CATALUNYA AL S. XIX

 • 1- La guerra del Francés.
 • 2- El regnat de Ferran VII.
 • 3- La regència de Maria Cristina.
 • 4- El regnat d'Isabel II.
 • 5- El Sexeni Democràtic.
 • 6- Economia i societat a Espanya.
 • 7- Economia i societat a Catalunya.
 • Analitzar una obra d'art.
 • Qui va matar Prim?

LA GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA 1

LA GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA 2

5.- L'ÈPOCA DE L'IMPERIALISME

 • 1 El nacionalisme a la darreria del segle XIX.
 • 2 L'expansió colonial.
 • 3 Els imperis colonials.
 • 4 La Segona Revolució Industrial.
 • 5 L'impressionisme i el postimpressionisme.
 • - Contrastar fonts diverses sobre un mateix fenòmen.
 • - Llibres, races i pèsols.

L'EXPANSIÓ COLONIAL 1850-1814

CHARLES DARWIN.

6.- L'INICI DEL SEGLE XX

 • 1- L'època de la pau armada.
 • 2- El desenvolupament de la guerra.
 • 3- La Revolució Russa.
 • 4- L'organització de la pau.
 • 5- L'impacte econòmic i social de la guerra.
 • 6- Les avantguardes artístiques.
 • -Descriure fets socials
 • - El naufragi del Titanic.

LA REVOLUCIÓ RUSSA.

7.- EL PERÍODE D'ENTREGUERRES I LA SEGONA GUERRA MUNDIAL.

 • 1- Els anys vint.
 • 2- La crisi dels anys trenta.
 • 3- La Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques.
 • 4- El feixisme.
 • 5- El món en guerra.
 • 6- La guerra al Pacífic.
 • Investigar les causes d'un esdeveniment històric.
 • Espionatge i contraespionatge.

8.- ESPANYA I CATALUNYA DE 1875 A 1939

 • 1. La Restauració i la crisi de 1898.
 • 2. El regnat d'Alfons XIII.
 • 3. La Segona República.
 • 4. La Guerra Civil.
 • 5. L'evolució política durant la Guerra.
 • 6. Catalunya de 1875 a 1936.
 • Comparar textos jurídics.
 • Capturats el general Godet i un gran nombre de caps i oficials.

SETMANA TRÀGICA 1.909

BubbleShare: Share photos - Play some Online Games.

9.- EL FRANQUISME

 • 1.- La instauració del règim franquista.
 • 2.- El desenvolupament franquista.
 • 3.- L'oposició al règim.
 • 4.- La crisi del franquisme.
 • 5.- El desenvolupament econòmic a Catalunya.
 • 6.- L'antifranquisme a Catalunya.
 • Analitza un document gràfic.
 • Vencedors i vençuts.

10.- LA GUERRA FREDA

 • 1.- L'organització de la pau.
 • 2.- La divisió del món en blocs.
 • 3.- El món capitalista.
 • 4.- El món comunista.
 • 5.- LÉvolució de la Guerra Freda.
 • 6.- La fi de la Guerra Freda.
 • Analitzar testimonis escrits, visuals i orals.
 • El primer home a l'espai: Juri Gagarin.

ESTATUT DE CATALUNYA


Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus M

Viatge virtual per les Ciències Socials

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
30 anys...CATALÀ

EL NOSTRE FÒRUM

EL NOSTRE FÒRUM

QUADRES, POSTALS, PUNTS DE LLIBRE...

CIÈNCIES SOCIALS 4t D'ESO

302 comentaris:

1 – 200 de 302   Més nou›   El més recent»
Elena García Carnero ha dit...

Hipàtia d'Alexandria (Hypatia) (370 a 415) es considera com la primera dona coneguda en fer una contribució substancial al desenvolupament de la matemàtica. També s'esmenta com Hipàcia.

Anònim ha dit...

Preguntes del tema 1:
1.- Què és la Il·lustració?
a) Moviment intel·lectual a favor de l'Antic Règim que es va difondre per Amèrica i Europa.
b) Moviment intel·lectual crític amb l'Antic Règim que es va difondre per Amèrica i Europa.
c) Moviment polític crític amb l'Antic Règim que es va difondre per Amèrica i Europa.

2.- Quan predominava el mercantilisme?
a) Durant l'Antic Règim.
b) Abans de l'Antic Règim.
c) Després de l'Antic Règim.

3.- En quin any els nord-americans van proclamar la Declaració d'Independència?
a) 1776.
b) 1767.
c) 1676.

4.- Qui és el pintor més destacat de la pintura neoclàssica?
a) Antonio Canova.
b) François Quesnay.
c) Jacques-Louis David.

5.- Amb quina guerra va començar a Espanya el segle XVIII?
a) La guerra dels Set Anys.
b) La guerra de Successió.
c) La Guerra Civil.

lorci ha dit...

Hipatia (d'Alexandria):

Va viure entre el 370 i el 415 EC. Va viatjà a Atenes i la Magna Grècia (a l’actual Itàlia) per estudiar-hi. Matemàtica (era filla de Teó, un famós filòsof i matemàtic que fou cap del Museu de la Biblioteca d’Alexandria), astrònoma (en reconeixement als seus grans mèrits hi té un cràter a Selene), física i cap (ben merescudament) de l’escola filosòfica neoplatònica de Plotí (gran i original comentarista de les obres de Plató).

Cris Gonzàlez ha dit...

AUTOAVALUACIÓ:

1.Qui va desenvolupar els principis de la monarquia parlamentària i la divisió de poders?

a)Roussean
b)Carles III
c)Montesquien

2. El segle XVIII es coneix com?

a)El segle de les llums, gràcies a la il•lustració.
b)El segle de la modernitat
c)El segle de "no a la il•lustració".

3. Que afirmava la Declaració d’independència?

a)Tots els homes són diferents.
b)Tots els homes són creats iguals.
c)L’home és el millor ésser de la terra.

4.Qui va enunciar la llei de la conservació de la matèria?

a)Lavoisier
b)Jenner
c)Linné

5.Quin tipus de mesures de caire reformista va impulsar Carles III?

a)Forma nova de vestir.
b)Nou pensament (Tots som diferents)
c)Modernització de l’agricultura, foment de la indústria i avanç del comerç.

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ

1.-En qui any es va proclamar la decalració d'independencia dels Estats Units d'America?
a)1714
b)1769
c)1776

2.-La il.lustracuió va ser un moviment crític amb l'antic règim,en quins dos principis es basava?

a)Humanisme,Neoclassicisme
b)Despotisme il.lustrat,liberalisme polític
c)humanisme,confiança en la raó i l'ducació

3.-Qui va ser considerat el creador de la química?
a)Newton
b)Jenner
c)Lavoiser

4.-Quin va ser l'il·lustrat més important a Espanya?
a)Olavide
b)Carles III
c)Frederic II

5.-Quin va ser el pintor més destacat de la pintura Neoclàssica?
a)Antonio Canova
b)Adam Smith
c)Jacques-Louis David

Anònim ha dit...

El comentari anònim l'ha fet Elena García Carnero

Anònim ha dit...

Ara diria que sí que és aquest, el apre del que havia dit abans.

Leovigild va ser rei dels visigots entre els anys 572 a 586. Va succeir el seu germà Liuva I, al que havia estat associat el 569.

Leovigild va revisar el Codi d'Euric, encara que s'ignora a quina data. La seva reforma va tenir vigència entre els gots durant més de setanta anys, mentre els romans van seguir regint-se pel Breviari d'Alaric. No es conserva cap exemplar del Codi, però tres-centes vint-i-quatre lleis es van incloure després en el Codi de Recesvint (cap al 654).

L'any 580 Leovigild va convocar un Sínode de bisbes arrians que va tenir lloc a [Toledo], en el qual es va suprimir l'obligació del nou baptisme per als catòlics que es convertien a l'arrianisme (cosa que havia dificultat seriosament les conversions), bastant en la successiu la imposició de mans, la comunió i la glorificació de Déu pel convers segons la formula arriana (Gloria al Pare a través del Fill i en l'Esperit Sant). Sembla que la mesura va tenir un ràpid efecte, i que bon numero de clergues i seglars catòlics passessin a l'Església arriana, incloent el bisbe de Saragossa Vincentius (Es donava per fet que allà on el bisbe passava a l'arrianisme, els seus fidels le seguien majoritàriament doncs no podien discernir les subtileses teològiques que separaven els dos grups). Aquestes mesures no obstant això no podien afectar al camp enemic: si estaven dirigides a la població hispano-romana eren inútils, car les conversions, per nombroses que fossin, no alterarien pràcticament la proporció; si estaven destinades als gots partidaris de Hermenegild, jugaven altres factors com la lleialtat personal, les prebendes, el lideratge, la coacció, el suborn etc... o que aquests gots fossin conversos catòlics, i no cabria esperar que poc després de canviar de religió tornessin a l'arrianisme. Per tant la finalitat última del Sínode va haver de ser una altra: ampliar la base social dels arrians. Leovigild s'apercibiría que un percentatge no menyspreable de gots passava a la religió catòlica, i desitjaria que el nombre de catòlics que passaven a l'arrianisme (que seria semblant al nombre d'arrians que passaven a catolicisme) fora superior. La idea de Leovigild seria que tots els gots fossin arrians (per això les úniques mesures d'hostilitat contra els catòlics que se li coneixen ho són contra gots conversos, o clergues gals) i que la població "romana" es dividís entre arrians i catòlics, dificultant així futures rebel·lions.

Anònim ha dit...

Les 5 preguntes de Adrià Borrego Orpinell.

1- Quin d'aquests pensadors il•lustrats va lluitar per l'establiment d'un sistema democràtic?
a) Montesquieu.
b) Voltaire.
c) Rousseau.

2- Com està estructurat el règim parlamentari?
a) Parlament - Poder legislatiu, Tribunals de justícia - Poder executiu, Govern - Poder judicial.
b) Parlament - Poder executiu, Tribunals de justicía - Poder judicial, Govern - Poder lesgislatiu.
c) Monarca - Poder legislatiu, Poder executiu i Poder Judicial.

3- De quin art prové el noeclassicisme?
a) Art medieval.
b) Art barroc.
c) Art renaixentista.

4- Quins dels exemples anteriors és un clar exemple d'arquitecta neoclàssica.
a) La torre Eiffel de París.
b) La sagrada família de Barcelona.
c) L'arc de triomf de Paris.

5- Com anomenava José Cadalso als catalans en Cartes Marruecas (1789)
a) Tigres asiàtics.
b) Americans d'Espanya.
c) Holandesos d'Espanya.

Anònim ha dit...

1.- Qui va escriure el Càndid i el Diccionari filosòfic?
a) Montesquieu
b) Rousseau
c) Voltaire

2.- Quins tres poders li pertanyien al Monarca de l'Antic Règim?
a) Legislatiu, parlamentari i judicial
b) Legislatiu, judicial i executiu
c) Legislatiu, parlamentari i executiu

3.- En quina data es va proclamar la Declaració d'Independència?
a) 4 de juliol de 1776
b) 5 de març de 1783
c) 29 de setembre de 1778

4.- Qui va descobrir la química?
a) Newton
b)Lavoisier
c)Linné

5.- Qui és la figura principal de l'escultura?
a)Jacques-Louis David
b) Jenner
c)Antonio Canova

Anònim ha dit...

El rei Leovigildo, va morir l'any 586, i no s'ha sap quan va néixer.
Va obtebir el reinat després de la mort del seu germà Liuva I.
Va fer reformes a l'unificació jurídica a través del dret de visigot conegut com Códi Leovigildo, en la que es permetien matrimonis entre godos i hispanorromans.

Anònim ha dit...

Preguntes del t.1

Marta Silva:

1. Quin pensador il·lustrat és l'autor de Càndid i del Diccionari filosòfic?

a) VOltaire
b) Montesquieu
c) Rousseau

2. En la monarquia absoluta, al rei li pertanyia...

a) Autoritat suprema
b) Els poders legislatiu, executiu i judicial
c) Les dues respostes anteriors

3. A quin any va ser aprovada la nova nació?

a) 1776
b) 1783
c) 1787

4. Com es deia el considerat creador de la química moderna?

a) Newton
b) Lvroisier
c) Jenner

5. Quin és l'artista més destacat en l'art neoclàssic?

a) Jacques-Louis David
b) Jakes-luis David
c) Antonio Canova


Gràcies!

Anònim ha dit...

1-Qui va ser el creador de la química moderna?
a)Linné
b)Lavoisier
c)Jenner
2-L'anys 1787...
a)va ser aprovada la constitució de la nova nació.
b)els nord-americans van proclamar la declaració de l'indepèndencia.
c)en biologia, Linné va ser la primera classificació d'espècies vegetals i animals.
3-Montesquieu..
a)(1689-1700)
b)(1680-1755)
c)(1689-1700)
4-La monarquia absoluta..
a) es basa en la idea, que el poder del monarca procedia de Déu.
b) deia que el poder tenia que ser repartit entre el rei i la soberania.
c)es basava en que tots eren iguals.

5-La burgesia comercial en què va invertir els seus guanys?
a)en l'agricultuta i les manufactures.
b)en la remaderia.
c)en el comerç

Anònim ha dit...

Leovigild va ser rei dels visigots entre els anys 572 a 586. Va succeir el seu germà Liuva I, al que havia estat associat el 569.

Artur Mir ha dit...

Aquest personatge és Leovigild. Va ser rei dels visigots entre els anys 572 a 586. Va succeir al seu germà Liuva I, al que havia estat associat el 569.
Una de les seves estatues més representatives es troba a Madrid.

Artur Mir de la Concepción.

Artur Mir ha dit...

Preguntes del tema 1.

1.-La Gran Bretanya va reconèixer la independència de les seves antigues colònies a la:
a)Declaració dels Drets Humans.
b)La pau de Versalles, 1783.
c)Declaració d'Independència.

2.-El quadre "El jurament dels Horacis" té uns trets del:
a)Barroc, formes carregades.
b)Rococó, el excesos.
c)Neoclassicisme, equilibri i formes simples

3.-En la guerra de Successió:
a)Va prendre favor a Carles d'Austria.
b)Catalunya va sortrir beneficiada en el Decret de Nova Planta, 1716.
c)Espanya estava dividida en pensaments.

4.-En química va destacar:
a)Newton, conservació de la matèria.
b)Lavoisier, gravitació universal.
c)Cap de les dues anteriors.

5.-La primera Enciclopèdia va ser dirigida per:
a)Descartes i Locke.
b)Diderot i D'Alambert.
c)Rousseau i Voltaire.

Artur Mir de la Concepción.

Anònim ha dit...

TEST TEMA 1:


1. Durant quin segle es va difondre el moviment intel.lectual de la il.lustració?

a) segle XVIII
b) segle XIX
c) segle XVII


2. En què consisteix el liberalisme econòmic?

a) En rebutjar la intervenció de l’Estat en l’economia i regir-la per l’oferta i la demanda.
b) Em què l’economia estigui regida per l’Estat.
c) En rebutjar la intervenció de l’Estat en l’economia.


3.Quan es va proclamar la Declaració d’Independència?

a) El 4 de juliol de 1767.
b) El 4 de juliol de 1776.
c) El 4 de juny de 1776.


4. Quines són les característiques més notables de l’arquitectura neoclàssica?

a) Monumentalitat, simplificació de les formes, barroc.
b) Monumentalitat, edificis desequilibrats, barroc.
c) Monumentalitat, simplificació de les formes, elements decoratius (frontons, columnes...).


5. Qui va regnar durant el període de 1759-1788?

a) Carles d’Àustria.
b) Carles II
c) Carles III

Campoy ha dit...

El infante don Francisco de Paula Antonio.

El infante «se parecía a Godoy abominablemente», lo que motivó innumerables cotilleos y maledicencias en la corte de Carlos IV. En 1808 protagonizó involuntariamente el inicio de la Guerra de la Independencia.
El cuadro es de Goya.

Anònim ha dit...

Aquest persontaje és l'infant Don Francisco de Paula, fill de Carles IV

Anònim ha dit...

El personatge ésFrancesc de Paula de Borbó i Borbó-Parma (Madrid, 10 de març de 1794 – Madrid, 13 d’agost de 1865). Fou el fill petit del rei d’Espanya Carles IV i Maria Lluïsa de Parma, va ostentar els títols d’Infant d’Espanya, Duc de Cadis i Castellà d'Amposta, de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, aquest últim des de 1827 fins a 1851, quan l’orde de l’Hospital deixà de tenir privilegis feudals en l’estat modern. Les Corts de Cadis van excloure’l de la successió a la corona per sospites que no era fill del rei, sinó que ho era del ministre Manuel Godoy i la reina.

Anònim ha dit...

Francisco de Paula Antonio de Borbón y Borbón-Parma (Madrid, 10 de marzo de 1794 – Ibídem, 13 de agosto de 1865), Infante de España, fue el menor de los hijos del rey de España, Carlos IV y María Luisa de Parma. Ostentó el título de Duque de Cádiz y fue investido caballero del Toisón de Oro (1794).

Anònim ha dit...

Francisco de Paula Antonio de Borbón y Borbón-Parma (Madrid, 10 de marzo de 1794 – Ibídem, 13 de agosto de 1865), Infante de España, fue el menor de los hijos del rey de España, Carlos IV y María Luisa de Parma. Ostentó el título de Duque de Cádiz y fue investido caballero del Toisón de Oro (1794).

Anònim ha dit...

L'infant és Francesc de Paula de Borbó i Borbó-Parma fill de Carles IV i Maria Lluïsa, í el quadre en en el qual está representat és de Goya.

Anònim ha dit...

Samuel Finley Breese Morse, nació el 27 de abril de 1791 en Charlestown y murió en la ciudad de Nueva York, el 2 de abril de 1872. Gran pintor inventó el telégrafo y código de señales "Clave Morse".

Campoy ha dit...

El inventor y pintor estadounidense Samuel Finley Breese Morse, nació el 27 de abril de 1791 en Charlestown, Massachussets. Era hijo de un pastor calvinista y destacado geógrafo, que trató siempre que su hijo recibiera una educación esmerada. Inició los estudios en la Academia Phillips, de Adover y los terminó en 1810, en la hoy Universidad de Yale.


El 24 de agosto de 1844 Morse envió desde el Capitolio de Washington a Baltimore el primer mensaje telegráfico del mundo, una cita bíblica que ponía de manifiesto su propio asombro de que Dios lo hubiera escogido a él para dar a conocer de esa forma a la humanidad el uso práctico de la electricidad. El mensaje transmitido era el siguiente: “What Hath God Wrought?” (What had God brought?) o ¿Qué nos ha traído Dios? Después de doce años de lucha para que reconocieran su esfuerzo, Morse se convertía así en un héroe de la nación norteamericana.

Anònim ha dit...

sergi liz

És:
Samuel Finley Breese Morse (27 de abril de 1791, Charlestown, Massachusetts - falleció el 2 de abril de 1872, Nueva York), inventor del telégrafo. Dio inicio a sus estudios en la Academia Phillips de Adover, de donde pasó al Yale College.

En sus años de estudiante descubrió en él cierta vocación para la pintura y decidió dedicarse a ella, pero también se atraía por los recientes descubrimientos y experimentos respecto a la electricidad.

Unknown ha dit...

Samuel Finley Breese Morse (27 de abril de 1791, Charlestown, Massachusetts - falleció el 2 de abril de 1872, Nueva York), inventor del telégrafo. Dio inicio a sus estudios en la Academia Phillips de Adover, de donde pasó al Yale College.

En sus años de estudiante descubrió en él cierta vocación para la pintura y decidió dedicarse a ella, pero también se atraía por los recientes descubrimientos y experimentos respecto a la electricidad.

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Samuel Finley Breese Morse i el seu missatge del 1844 va ser "What hath God wrought".

Anònim ha dit...

Samuel Finley Breese Morse (27 d'abril de 1791, Charlestown, Massachusetts – 2 d'abril de 1872, Nova York) va ser un nord-americà inventor del telègraf.

Va descobrir una vocació per la pintura, però també se sentia atret pels recents descobriments i experiments sobre l’electricitat

El 24 de maig de 1844, Morse va transmetre un missatge que es faria famós: "Quin ens ha forjat Déu" "What hath God wrought"

Carla Colàs ha dit...

Francesc de Paula d'Espanya, infant d'Espanya (Madrid 1794 - 1865). Infant d'Espanya de la Casa de Borbó amb l'habitual tractament d'altesa reial.

Va nèixer al Palau Reial de Madrid el dia 10 de març de 1794, sent fill del rei Carles IV d'Espanya i de la princesa Maria Lluïsa de Borbó-Parma. Nét per via paterna del rei Carles III d'Espanya i de la princesa Maria Amàlia de Saxònia i per via materna del duc Felip I de Parma i de la princesa Elisabet de França.

Anònim ha dit...

El inventor y pintor estadounidense Samuel Finley Breese Morse.
Inventó el sistema morse de transmisión telegrafica. El 24 de agosto de 1844 Morse envió desde el Capitolio de Washington a Baltimore el primer mensaje telegráfico del mundo: “What Hath God Wrought?” (What had God brought?) o ¿Qué nos ha traído Dios?

Artur Mir ha dit...

Aquest personatge és Samuel Finley Breese Morse, va néixer el 27 d'abril de 1791 a Massachusetts i va morir el 2 d'abril de 1872 a Nova York. Va ser un nord-americà inventor del telègraf. Començà els seus estudis a l'Acadèmia Phillips d'Adover, d'on va passar al Yale College.
La seva frase va ser:"Quin ens ha forjat Déu" és a dir, "What hath God wrought"

Artur Mir de la Concepción

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Joana de Castella la Beltraneja (Madrid 1462 - Lisboa 1530), infanta de Castella i princesa d'Astúries, reina consort de Portugal (1475-1479).

Anònim ha dit...

Joana de Castella la Beltraneja (Madrid 1462 - Lisboa 1530), infanta de Castella i princesa d'Astúries, reina consort de Portugal (1475-1479).
Enric IV havia estat anomenat pels seus adversairs l'impotent, no tant per no haver tingut descendència amb la seva primera esposa, Blanca II de Navarra, sinó per ésser de domini públic l'abandó que feia de les seves obligacions conjugals.

Quan la seva segona esposa, Juana de Portugal, va donar a llum una nena, aquesta va ser atribuïda a una suposada relació adúltera de la reina amb un dels privats del monarca, Beltrán de la Cueva; aquest és el motiu pel qual la infanta castellana va tenir el sobrenom de la Beltraneja.

Anònim ha dit...

Joana la Beltraneja

Va néixer a Madrid el 28 de febrer de 1462 sent l'única filla del rei Enric IV de Castella i la seva segona esposa Joana de Portugal.

Enric IV havia estat anomenat pels seus adversairs l'impotent, no tant per no haver tingut descendència amb la seva primera esposa, Blanca II de Navarra, sinó per ésser de domini públic l'abandó que feia de les seves obligacions conjugals.

Quan la seva segona esposa, Juana de Portugal, va donar a llum una nena, aquesta va ser atribuïda a una suposada relació adúltera de la reina amb un dels privats del monarca, Beltrán de la Cueva; aquest és el motiu pel qual la infanta castellana va tenir el sobrenom de la Beltraneja.

Campoy ha dit...

Joana de Castella la Beltraneja (Madrid 1462 - Lisboa 1530), infanta de Castella i princesa d'Astúries, reina consort de Portugal (1475-1479).
Va néixer a Madrid el 28 de febrer de 1462 sent l'única filla del rei Enric IV de Castella i la seva segona esposa Joana de Portugal.

Enric IV havia estat anomenat pels seus adversairs l'impotent, no tant per no haver tingut descendència amb la seva primera esposa, Blanca II de Navarra, sinó per ésser de domini públic l'abandó que feia de les seves obligacions conjugals.

Quan la seva segona esposa, Juana de Portugal, va donar a llum una nena, aquesta va ser atribuïda a una suposada relació adúltera de la reina amb un dels privats del monarca, Beltrán de la Cueva; aquest és el motiu pel qual la infanta castellana va tenir el sobrenom de la Beltraneja.

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Joana de Castella la Beltraneja (Madrid 1462 - Lisboa 1530), infanta de Castella i princesa d'Astúries, reina consort de Portugal (1475-1479)

Anònim ha dit...

El personatge és:
Joana de Castella la Beltraneja (Madrid 1462 - Lisboa 1530), infanta de Castella i princesa d'Astúries, reina consort de Portugal (1475-1479).

Preguntes lliço 2: Les revolucions burgeses (1789-1848)
1. Quines d’aquestes causes és una de les que va provocar la Revolució Francesa?
a) Les males collites del 1787.
b) Els alts impostos del sucre i el te que havien de pagar el 3r Estat.
c) Les despeses que va suposar l’ajut al colons nord-americans en la guerra de la Independència.
2. Com van morir Lluis XVI i Robespierre?
a) Fussilats.
b) Guillotinats.
c) Apunyalats.
3. Quins any es proclamà la República a França?
a) 1792.
b) 1789.
c)1799.
4. Quines eren les principals característiques del romanticisme.
a) Monumentalitat, heroïcitat i retorn a la cultura neoclàssica.
b) La llum, els colors i l’intenció dels objectes en el moment fugaç.
c) L’exaltació dels sentiments, la defensa de la llibertat i l’interès del passat.
5. De quin Estat/Imperti formava part l’actual Alemanya en aquelles èpoques?
a) França.
b) Imperi Austro-Húngar.
c) Imperi Prussíac.

Anònim ha dit...

1.- A què va donar pas l'Assamblea Nacional?
a) L'Assamblea Nacional Moderada
b) LAssamblea Nacional Constitucional
c)L'Estat General

2.- Qui eren els sans-culottes?
a) Prussians
b) Austríacs
c) Les classes populars

3.- Quin nom tenia el jove militar general amb talent per les estratègies de les guerres?
a) Napoleó Bonaparte
b) Robespierre
c) Lluís XVI

4.- Quins dos grups polítics destacaven en el govern de la Convenció?
a) CPC i PCP
b) Girondins i Jacobis
c) Republicans i Revoucionaris

5.- Com era coneguda la revolució de 1848?
a) L'hivern dels pobles
b)L'agost de les ciutats
c) La primavera dels pobles

Anònim ha dit...

LORCi:


El personatge és Joana de Castella la Beltraneja (Madrid 1462 - Lisboa 1530), infanta de Castellà i princesa d'Astúries, reina consort de Portugal (1475-1479).

Va ser nomenada hereva de la Corona el mateix any del seu naixement gràcies a les Corts de Toledo. Durant les revoltes nobiliàries contra Enric IV, els enemics d'aquest la van acusar d'il·legítima i van prendre partit pel germà del rei i príncep d'Astúries, l'infant Alfons de Castella, i una vegada mort aquest per la seva germana Isabel de Castella. El monarca va intentar solucionar la situació casant la seva filla Joana amb Alfons, però els nobles revoltats no ho van acceptar. Els aixecaments (1464-1468) van acabar amb el Pacte de los Toros Guisando, pel qual Enric IV reconeixia la seva germanastra Isabel de Castella com hereva del tron, en perjudici de la seva pròpia filla.

Anònim ha dit...

Sara Culubret Belsa

TEST TEMA 2:
1. Quan es van convocar els Estats generals?
a) El 1788
b) EL 1879
c) El 1789

2. On i quan va ser la batalla de Bailén?
a) Jaén, 1812
b) Jaén, 1808
c) Bailén, 1808

3. Quins països van signar la Santa Aliança?
a) Àustria, Prússia i Polònia
b) Àustria, Bèlgica i Rússia
c) Àustria, Prússia i Rússia

4. Qui va ser l'autor de Frankenstein?
a) Walter Scott
b) Mary Wollnecraft-Shelley
c) Mary Wollstonecraft-Shelley

5. Qui pintà Caminant damunt un mar de boira?
a) E. Delacroix
b) C.D. Friederich
c) D.C. Friederich

Anònim ha dit...

El personatge és Joana de Castella la Beltraneja (1462-1530),va ser infanta de Castella i princesa d'Astúries, reina consort de Portugal des de 1475 fins a 1479.

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ:

1.En quin any es va abolir la monarquia i es va proclamar la Republica?
a)1729.
b)1793.
c)1792.

2.Quan s'inicià l'etapa del directori, qui va ser el responsable d'obtenir grans victòries en la guerra exterior?
a)Napoleó Bonaparte.
b)Metternich.
c)Robespierre.

3.Al 1808, els españols és van aixecar em armes i van derrotar als francesos a...
a) La Batalla de Jaén.
b) La Batalla de Bailón.
c) La Batalla de Bailén.

4.L'anomenat tractat "Santa Aliança" va restablir l'Antic Règim a...
a)Aústria,Prússia i Rússia.
b)Rússia i Alemanya.
c)Aústria i Prússia.

5. A la segona Repúbñica i l'elaboració d'una constitució reconeixia el sufragi?
a) sufragi universal.
b)sufragi censatari.
c) sufragi interior.

Anònim ha dit...

1. Quan es va inaugurar la convecció?
- 1792
- 1795
- 1789

2. En quin any els espanyols derrotaren als francessos en la batalla de Bailén.
- 1810
- 1812
- 1815

3. Qui va pintar "Dones d'Alguer a la seva cambra"?
- Gericault
- Delacroix
- Turner

4. Qui va ser l'organitzador del congrés de Viena?
- Ferran VI
- Frederich
- Metternich

5. Un cop di9ssolta l'etapa de la conveció, quan es va iniciar l'etaoa del directori?
- 1793-1797
- 1795-1799
- 1780-1789

Anònim ha dit...

La personatge és Joana de Castella (la Beltraneja), va néixer a Madrid el 28 de febrer de 1462 (sent l'única filla del rei Enric IV de Castella i la seva segona esposa Joana de Portugal) i va morir a Lisboa el 1530. Era infanta de Castella i Princesa d'Astúries, i també reina consort de Portugal (1475-1479). Joana es va casar el 30 de maig de 1475 a Plasència amb el seu oncle Alfons V de Portuga, però el Papa Sixt IV va decidir dissoldre aquesta unió pel vincle de consanguinitat el 1479. Els Reis Catòlics van voler llavors casar Joana amb el seu primer fill i hereu l'infant Joan d'Aragó. Joana es va oposar a casar-se amb el seu cosí, cosa que va trobar vexatòria per a la seva posició d'hereva natural. El fet d'haver de casar-se amb l'hereu d'aquella que li havia robat el tron, va fer que optés per l'opció "anti-isabelina" de les dues que se li van oferir -sense marge de maniobra- al Tractat d'Alcaçovas. Joana llavors es va enclaustrar en el Convent de Santa Clara de Coïmbra, del que va sortir uns anys més tard per a anar a establir-se a Lisboa, on va romandre fins a la seva mort, l'any 1530, fent-se anomenar sempre reina de Castella.

Campoy ha dit...

AUTOAVALUACIÓ --> David Campoy

1. Que va abandonar la gent del tercer estat?
a)Assambleas Nacionals
b)Estats Generals
c)Assamblea Legislativa

2. A quin grup polític perteneixia Robespierre?
a)Jacobins
b)Gerondins
c)Republicans

3. Que vol dir l'expressió Sans-culottes?
a)Sense cul
b)Sense calçons
c)Sense mitjons

4. En el 1804, Napoleó va ser coronat emperador:
a)Pel Papa
b)Per ell mateix
c)Per Josefina(la seva dona)

5. Quins paisos van signar un tractat anomenat Santa Aliança?
a)Àustria, Rússia i Paisos Baixos
b)Prússia, Paixos Baixos i França
c)Àustria, Rússia i Prússia

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ TEMA 2:
1.- Quin d'aquests tres factors va ser la causa de la crisi Francesa?
a) Assemblea Nacional
b) L'endeudament de l'Estat
c) La decapitació de Luís XVI

2.-Quina d'aquestes va ser una desició trasendent de l'Assembea?
a) Declaració dels Drets de l'home i del Ciutadà
b)El Jurament del Joc de Pilota
c)La República

3.- Quan va ser l'assemblea Legislativa?
a) Octubre de 1789
b) Juliol de 1794
c) Octubre 1791

4.- Quin d'aquests tres partits representaven la burgesia mitjana i alta?
a) Jacobins
b) Sans-culotes
c) Girondins

5.- Quan va ser el cop d'Estat de Napoleó?
a) Novembre 1814
b) Desembre 1792
c) Novembre 1799

Anònim ha dit...

Autoavaluacio T2

1- Quins eren els principis de liberalisme?
a) Monarquia absoulta
b)La sobirania pertany a la nació, constitució lleis, estat al marge de l'església
c) Divisió del poble per estats

2-El nacionalisme es va manifestar en dues formes.
a) Nacionalisme disgregad or, integrador
b)Nacionalisme disgregador i desintegrador
c) Cap de les anteriors.

3-A quin any França es trobava en crisi?
a) 1789
b) 1798
c) 1787

4- Sans-culotes són:
a)Els nobles
b)Els burgesos
c)EL 3r estat poble

5- Qui va pintar el quadre de "La llibertat guiant al poble"
a)Frederic Xopan
b) Euxeli Delacroix
c) David Friederic

Anònim ha dit...

Lorena

Preguntes tema 2:

1.-Que deien en el jurament del Joc de Pilota?

a)Que no es separarien fins que fessin una nova Assamblea.
b)Que jugarien a pilora tots els diumenges.
c)Que no es separarien fins que fessin una constitució.

2.- Quins dos partits polítics destacaven en el govern de la Convenció?

a)Els nacionalistes disgregadors i els nacionalistes integradors.
b)Els girondins i els jacobins.
c)Els sans-culottes i els carbonaris.

3.- Qui liderava en l'Epoca del Terror?

a)Napoleó Bonaparte
b)Metternich
c)Robespierre

4.- On va ser vençut definiticament Napoleó?

a)A Leipzig
b)A Waterloo
c)A Bailèn

5.- Qui van signar el tractat de la Santa Aliança?

a)Àustria, Rússia i Prússia
b)Àustria, Prússia i Gran Bretanya
c)Rússia, Prússia i França.

Anònim ha dit...

Autoavaluació:

1.- Quin rei va convocar els Estats Generals el 1789?
a) Lluís XVI
b) Lluís XVII
c) Lluís XVIII

2.- A què va donar pas l'Assemblea Nacional?
a) A l'Assemblea Legislativa
b) A la Convenció
c) A l'Assemblea Nacional Constituent

3.- A qui representaven els girondins?
a) La burgesia mitjana
b) La burgesia alta
c) La burgesia mitjana i alta

4.- Qui es va autocoronar emperador?
a) Robespierre
b) Napoleó Bonaparte
c) Lluís Felip d'Orleans

5.- Qui va destacar a França en la pintura romàntica?
a) Théodore Géricault i Eugène Delacroix
b) Théodore Géricault i William Turner
c) William Turner i Caspar David Friedrich

Anònim ha dit...

Preguntes d'autoavaluació:
1- De quin estat havia sigut Napoleó?
a)noblesa
b)burgesia alta
c)burgesia baixa

2- Què és el nacionalisme integrador?
a)crear únic estat-nació
b)un estat multi-nacional
c)un sobirà que no acceptaven

3- Característica principal ue diferència la monarquia absoluta i el liberalisme.
a)els tres poders
b)àntic règim
c)els súbdits

4-Quines d'aqusetes reformes va dur a terme Napoleó?
a)l'ascens per mérits
b)la fisiocràcia
c)fer fora als nobles

5- En quin any va començar la revolució francesa?
a)1804
b)1789
c)1810

Anònim ha dit...

1 Qui va convocar els Estats Generals?

a)El 1788 el rei Lluís XVI
b)Gericault el 1787
c)El 1789 el rei Lluís XVI

2 Napoleó va renunciar el tron i fou desterrat a l'illa...

a)A l'illa de Santa Elena
b)A l'illa d'Elba
c)A l'illa Cent Dies

3 Quant va esclatar una revolució a França com a reacció a l'estil de Carles X?

a)el 1848
b)El 1820
c)El 1830

4 Delacroix...

a)Pintà cementiris, boscos, muntanyes i ruines gòtiques.
b) Va ser un mestre en la captació del moviment i dels jocs de llum.
c) Pintà quadres de colors vius, i molt expressius i amb molt moviment.

5 Qui va fer-se coronar emperador del papa Pius VII a la catedral de Notre Dame de Paris?

a)Lliís XVI
b)Robespierre
c)Napoleó Bonaparte

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ MARTA PERDIGÓ

1 Qui va convocar els Estats
Generals?

a)El 1788 el rei Lluís VXI
B)Gericault 1787
C)El 1789 el rei Lluís XVI

2 Napoleó va renunciar el tron i fou desterrat a l'illa...

a)A l'illa de Santa Elena
b)A l'illa d'Elba
c)A l'illa Cent Dies

3 Quant va esclatar una revolució a França com a reacció a l'estil autoritari de Carles X?

a)El 1848
b)El 1820
c)El 1830

4 Delacroix...

a)Pintà cementiris, boscos, muntanyes i ruïnes gòtiques.
b) Va ser un mestre en la captació del moviment i dels jocs de llum.
c) Pintà quadres de colors vius, i molt expressius i amb molt moviment.

5 Qui va fer-se coronar emperador del Papa Pius VII a la catedral de Notre Dame de París?

a) Lluís XVI
B)Robespierre

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ
1. Què va sol•licitar el rei Lluís XVI quan va convocar els Estats Generals?
a) Canviar el vot col•lectiu per el vot individual.
b) Una constitució francesa.
c)Un ajut econòmic per la hisenda reial.
2. Com es diu el període de lideratge del jacobí Robespierre?
a) L’Horror
b) El Terror
c) La Meravella
3. Quina d’aquestes coses no va consolidar Napoleó?
a) El Codi Civil
b) Coronar-se rei
c) Establir l’ascens per mèrits
4. On es van reunir els països vencedors de Napoleó?
a) Viena
b) Hongria
c) Amsterdam
5. Quan va néixer l’estat italià?
a) 1871
b)1857
c)1861

Anònim ha dit...

1- Quins dos grups polítics formaven la Convenció?
a) Girondins i Termidorians
b) Jacobins i Girondins
c) Jacobins i Termidorians

2- La revolucuió del 1848, quin altre nom rebia?
a)La primavera dels pobles
b)La primavera de les ciutats
c)La primavera dels països

3- Quins dos moviments revolucionaris van ahber a França al 1848?
a) La revolució de febrer i la de gener
b) Les barricades de juliol i la revolució juny
c) La revolució de febrer i les barricades de juliol

4- Qui restablí la Carta otorgada?
a) Lluís Felip d'Espanya
b) Lluís Felip d'Orleans
c) Lluís Felip de França

5- Quins van ser els pintors del Romanticisme destacats a França?
a) Eugène Delacroix i Théodore Géricault
b) Eugène Delacroix i William Turner
c) William Turner i Friedrich

Anònim ha dit...

Alexandre Gustave Eiffel (15 de diciembre de 1832, Dijon - 27 de diciembre de 1923, París) fue un ingeniero francés, especialista en estructuras metálicas. El apellido Eiffel fue adoptado por uno de sus antepasados a principios del siglo XVIII, tomado de su lugar de nacimiento: Marmagen, en la región de Eiffel, ya que en francés no se podía pronunciar su verdadero nombre: Alessandre Gustaf Bönickhausen.

PD: sóc la Núria Codina

Campoy ha dit...

Alexandre Gustave Eiffel (15 de diciembre de 1832, Dijon - 27 de diciembre de 1923, París) fue un ingeniero francés, especialista en estructuras metálicas. El apellido Eiffel fue adoptado por uno de sus antepasados a principios del siglo XVIII, tomado de su lugar de nacimiento: Marmagen, en la región de Eiffel, ya que en francés no se podía pronunciar su verdadero nombre: Alessandre Gustaf Bönickhausen.
Su construcción más famosa es la Torre Eiffel. Construida entre los años 1887 y 1889 para la Exposición Universal de 1889 en París, Francia. No es tan sabido que él diseñó la estructura interna de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Adquirió experiencia en la construcción diseñando puentes de hierro.

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Alexandre Gustave Eiffel (15 de desembre de 1832, Dijon - 27 de desembre de 1923, París) era un enginyer i arquitecte francès, especialista en estructures metàl·liques.

El cognom Eiffel va ser adoptat per un dels seus avantpassats a principis del segle XVIII, pres del seu lloc de naixença: Marmagen, en la regió d'Eifel, ja que en francès no es podia pronunciar el seu veritable nom: Alessandrei Gustaaf Bönickhausen. No va poder ingressar en la École Polytechnique francesa, per la qual cosa va acabar graduant-se com enginyer químic en 1855. Poc després va començar a treballar a una empresa d'equips per ferrocarrils. La seva construcció més famosa és la Torre Eiffel.

Anònim ha dit...

Aquest personatge es:
Alexandre Gustave Eiffel (15 de diciembre de 1832, Dijon - 27 de diciembre de 1923, París) fue un ingeniero francés, especialista en estructuras metálicas. El apellido Eiffel fue adoptado por uno de sus antepasados a principios del siglo XVIII, tomado de su lugar de nacimiento: Marmagen, en la región de Eiffel, ya que en francés no se podía pronunciar su verdadero nombre: Alessandre Gustaf Bönickhausen.

Anònim ha dit...

Alexandre Gustave Eiffel (15 de desembre de 1832, Dijon - 27 de desembre de 1923, París) va ser un enginyer francès, especialista en estructures metàl·liques. El cognom Eiffel va ser adoptat per un dels seus avantpassats a començaments del segle XVIII, pres del seu lloc de naixement: Marmagen, ala regió d'Eiffel, ja que en francès no es podia pronunciar el seu veritable nom: Alessandre Gustaf Bönickhausen.

La seva construcció més famosa és [la Torre Eiffel. Construïda entre els anys 1887 i 1889 per a l'Exposició Universal de 1889 a París, França.Va adquirir experiència en la construcció dissenyant ponts de ferro.

En els seus últims anys va començar a estudiar aerodinàmica. Eiffel va morir el 27 de desembre de 1923, a l'edat de 91 anys,a la seva mansió i va ser enterrat al cementiri de Levallois-Perret, la mateixa localitat.

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Alessandre Gustaf Bönickhausen, més conegut com a Alexandre Gustave Eiffel.

Era arquitecte y la seva construcció més famosa és la Torre Eiffel.

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ

1 Qui va convocar els Estats
Generals?

a)El 1788 el rei Lluís VXI
B)Gericault 1787
C)El 1789 el rei Lluís XVI

2 Napoleó va renunciar el tron i fou desterrat a l'illa...

a)A l'illa de Santa Elena
b)A l'illa d'Elba
c)A l'illa Cent Dies

3 Quant va esclatar una revolució a França com a reacció a l'estil autoritari de Carles X?

a)El 1848
b)El 1820
c)El 1830

4 Delacroix...

a)Pintà cementiris, boscos, muntanyes i ruïnes gòtiques.
b) Va ser un mestre en la captació del moviment i dels jocs de llum.
c) Pintà quadres de colors vius, i molt expressius i amb molt moviment.

5 Qui va fer-se coronar emperador del Papa Pius VII a la catedral de Notre Dame de París?

a) Lluís XVI
B)Robespierre
C)Napoleó Bonaparte

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIO:

1. Quin any es va fundar la Santa Aliança?
a) 1813
b) 1814
c) 1815

2. Qui va rebre el tron despres de Carles X?
a) Lluís Felip d'Orleans
b) Lluís XVIII
c) Carles Albert de Saboia

3. Qui va pintar el quadre: El rai de la Medusa?
a) Eugène Delacroix
b) Théodore Géricault
c) William Turner

4. Completa aquesta oració:
Els liberals, forçats a romandre en clandestinitat, sovint s'agruparen en...
a) societats secretes
b) carbonaris
c) restauradors

5. Per iniciativa de qui, es va reunir el Congrés de Viena?
a) Napoleó
b) Robespierre
c) Metternich

Anònim ha dit...

1.-Quin d'aquests fets no va ser un factor en la greu crisi de França el 1789?
a)L'endeutament de l'Estat
b)Les males collites del 1788
c)La divisió dels poders

2.-Quan van acabar la Constitució francesa?
a)El 4 d'agost de 1788
b)El 3 de setembre de 1791
c)El 2 de novembre de 1789

3.-Qui va radicalitzar la revolució i va donar naixement a l'etapa del Terror?
a)El jacobí Robespierre
b)El girondí Robespierre
c)El rei Robespierre

4.-On va ser confinat després de la batalla de Waterloo, Napoleó?
a)A l'illa de Santa Elena
b)A la ciutat de Santa Eulàlia
c)A l'illa de Santa María

5.-Qui va pintar "Caminant damunt un mar de boira"?
a)David Caspar Friedrich
b)Frédéric Chopin
c)Caspar David Friedrich

Artur Mir ha dit...

AUTOAVALUACIÓ:

1.-En quin any van ser publicada la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutada?

a)El 1815.
b)El 1789.
c)El 1848.

2.-L'època en que es va abolir la monarquia, es coneix com:

a)El romanticisme.
b)El Directori.
c)La Convenció.

3.-Marca la frase correcte:

a)Napoleó va morir a Waterloo.
b)Napoleó va perdre un gran exèrcit a la batalla de Bailén.
c)Napoleó va morir a l'illa de Santa Elena.

4.-En el Congrés de Viena:

a)Va ser organitzat per el prussià Matternich.
b)Les grans decisions les van prendre Àustria, Rússia, Prússia i la Gran Bretanya.
c)S'anomena el "Congrés de Viena", però la reunió va ser feta a Waterloo (Bèlgica).

5.-Busca la frase correcte:

a)El 1820 hi va haver aixecaments liberals a Itàlia i Espanya.
b)Delacroix va pintar el quadre "Caminant damunt un mar de boira".
c)En literatura van destacar: Franz Liszt i Frédéric Chopin.

ARTUR MIR DE LA CONCEPCIÓN

Anònim ha dit...

Anna Delprat
Tema 2
Autoavaluació:

1.-Quan va tenir lloc la presa de la Bastilla?
a)El 11 de juny de 1789
b)El 14 de juliol de 1789
c)El 16 de juliol de 1789
2.-En quants estats es troben dividits els alemanys?
a)39
b)37
c)40
3.-Quines són les dues poténcies emergents?
a)Rússia,França
b)Bèlgica,Alemanya
c)Japó,Estat Units
4.-Quin artista s'interessà per l'estudi de les formes i els volums?
a)Paul Gauguin
b)Paul Cézanne
c)Vincent Van Gogh.
5.-Qui va pintar Caminant d'amunt un mar de boira?
a)Friedrich
b)Delacroix
c)Gericault

Campoy ha dit...

Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park, Nova York 1882 - Warm Springs, Geòrgia 1945) fou president dels Estats Units.

Al 1905 es casà amb la neboda del president Theodore Roosevelt, Eleanor Roosevelt, amb qui tingué sis fills.

Membre del partit demòcrata, fou senador de l'Estat de Nova York (1901-1913). i secretari adjunt de la marina (1913-1920). Un atac de poliomielitis (1921) el deixà paralític de mig cos. Governador de l'estat de Nova York (1929-1932), enfrontà la depressió de 1929 amb mesures econòmiques intervencionistes. Elegit president dels Estats Units (1932), fou reelegit ininterrompudament fins a la seva mort.

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Franklin Delano Roosevelt, membre del partit demócrata, fou senador de l'Estat de Nova York(1929-1913)i secretari adjunt de la marina (1913-1920)

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park, Nova York 1882 - Warm Springs, Geòrgia 1945) que va ser president dels Estats Units.

Anònim ha dit...

Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park, Nova York 1882 - Warm Springs, Geòrgia 1945) fou president dels Estats Units.

Al 1905 es casà amb la neboda del president Theodore Roosevelt, Eleanor Roosevelt, amb qui tingué sis fills.

Membre del partit demòcrata, fou senador de l'Estat de Nova York (1901-1913). i secretari adjunt de la marina (1913-1920). Un atac de poliomielitis (1921) el deixà paralític de mig cos. Governador de l'estat de Nova York (1929-1932), enfrontà la depressió de 1929 amb mesures econòmiques intervencionistes. Elegit president dels Estats Units (1932), fou reelegit ininterrompudament fins a la seva mort.

Ivan salfati ha dit...

Franklin Delano Roosevelt va néixer a Hyde Park, a la vall del riu Hudson, el 30 de gener de 1882. El seu pare era terratinent i vicepresident de la Delaware and Hudson Railway. El seu llinatge americà es remuntava a més de 200 anys, de quan Nova York encara s'anomenava Nieuw Amsterdam, i un dels seus avantpassats, Isaac Roosevelt, va ser membre de la convenció que ratificà la Constitució dels Estats Units al 1788.

La seva avia paterna era cosina germana d'Elizabeth Kortright Monroe, esposa del 5è President dels Estats Units, James Monroe. La seva avia materna, era descendent directe del passatgers del Mayflower.

Roosevelt assistí a la Groton School, una escola episcopaliana de Massachusetts, on va ser molt influenciat per seu director, Endicott Peabody, que predicava el deure dels cristians a ajudar als desafortunats. Roosevelt continuà els seus estudis a Harvard, mentre que un cosí llunya seu, Theodore Roosevelt esdevenia President. Al 1902 conegué a la seva futura esposa, Anna Eleanor Roosevelt durant una recepció a la Casa Blanca. Es casaren dos anys després a Nova York, el 17 de març de 1905. Es matriculà a la Facultat de Dret de Columbia al 1905, però mai no s'arribà a graduar. Al 1908 entrà a treballar a Carter Ledyard & Milburn, una prestigiosa firma de Wall Street.

Al 1918, la seva esposa descobrí que havia tingut una aventura extra-marital, motiu pel qual volgué divorciar-se. La mare de Roosevelt entrà en acció, degut a que un divorci li arruïnaria la carrera política; i finalment s'arribà a una solució de compromís, segons la qual el matrimoni continuaria de portes enfora, però en realitat cadascun viuria la seva vida. Franklin Roosevelt tindria diverses relacions més, entre elles amb la seva secretària Missy LeHand.

Ivan salfati ha dit...

Ivan Salfati Calleja

T-2 Autoavaluació

-Quin sentiment no representa Géricault?
*Heroïsme de l'ésser humà
*Patiment de l'ésser humà
*Fets violents de l'ésser humà

-Qui va pintar Abadía en un robledal?
*Caspar David Friedrich
*William Turner
*Delacoix

-Quina idea pertany al liberalisme?
*Súbdits
*Separació dels 3 poders
*Monarca

-Napoleó Bonaparte, a quina batalla a Espanya va guanyar?
*Somosierra
*Cadis
*Bailèn

-On va morir Napoleó?
*Illa d'Elba
*Illa de Santa Elena
*França

Andrea Villagrasa ha dit...

Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park, Nova York 1882 - Warm Springs, Geòrgia 1945) fou president dels Estats Units.

Al 1905 es casà amb la neboda del president Theodore Roosevelt, Eleanor Roosevelt, amb qui tingué sis fills.

Membre del partit demòcrata, fou senador de l'Estat de Nova York (1901-1913). i secretari adjunt de la marina (1913-1920). Un atac de poliomielitis (1921) el deixà paralític de mig cos. Governador de l'estat de Nova York (1929-1932), enfrontà la depressió de 1929 amb mesures econòmiques intervencionistes. Elegit president dels Estats Units (1932), fou reelegit ininterrompudament fins a la seva mort.

Campoy ha dit...

ÉS Pedro José Proudhon.
Socialista y economista francés, nacido en Besanzón el 15 de Julio de 1809 y muerto en Passy el 16 de Enero de 1865. Hijo de padres muy pobres, aprendió el oficio de cajista de imprenta, en el cual tuvo ocasión de adquirir ciertos conocimientos que suplieron su falta de formación literaria. Esto y su afición a la lectura, hizo que a los pocos años se lanzase a publicar artículos y folletos que fueron bastante leídos, especialmente un Essai de grammaire générale que le valió en 1839 una pensión durante tres años, concedida por la Academia de Besanzón, pero que le fue retirada al año siguiente por la publicación de su segunda obra titulada Qu'est-ce que la propriété? y en la que contestaba a la pregunta del título con el aforismo ya pronunciado por Brissot en 1780, «la propiedad es el robo». Esta obra, sin embargo, le conquistó gran fama y aceptación entre ciertos elementos, con cuyo favor alcanzó en la Asamblea Constitucional de 1848 un acta de diputado por el departamento del Sena. Su actuación parlamentaria fracasó por completo, como él mismo pudo reconocer al ser ignominiosamente rechazada su proposición en favor de un impuesto de un tercio sobre la renta, por lo cual no se volvió a oír su voz en la Asamblea.

Anònim ha dit...

Aquest personatge és:
Pedro José Proudhon, socialista y economista francés, nacido en Besanzón el 15 de Julio de 1809 y muerto en Passy el 16 de Enero de 1865.

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Pedro José Proudhon.
Socialista y economista francés, nacido en Besanzón el 15 de Julio de 1809 y muerto en Passy el 16 de Enero de 1865. Hijo de padres muy pobres, aprendió el oficio de cajista de imprenta, en el cual tuvo ocasión de adquirir ciertos conocimientos que suplieron su falta de formación literaria.

Laia Ribera ha dit...

Laia Ribera

Pedro José Proudhon

Socialista y economista francés, nacido en Besanzón el 15 de Julio de 1809 y muerto en Passy el 16 de Enero de 1865. Hijo de padres muy pobres, aprendió el oficio de cajista de imprenta, en el cual tuvo ocasión de adquirir ciertos conocimientos que suplieron su falta de formación literaria.

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Pierre-Joseph Proudhon (15 de gener de 1809 – 19 de gener de 1865), filòsof político i revolucionari francès, i pare del pensament anarquista y de la seva primera tendència econòmica, el mutualisme.

Anònim ha dit...

Pierre-Joseph Proudhon (15 de enero de 1809 – 19 de enero de 1865), filósofo político y revolucionario francés, y padre del pensamiento anarquista y de su primera tendencia económica, el mutualismo.

Provenía de una familia de artesanos y campesinos


Al quadre apareix amb els seus fills.

Anònim ha dit...

Lorci ha dit:

Pierre Joseph Proudhon, llega a este mundo, en una pequeña ciudad del Franco Condado, el 15 de enero de 1809; la familia que le recibe en su casa de Chasnans,que posiblemente haya sido una comuna,(fotografía en el interior), es humilde pero relativamente independiente; su padre trabaja como autónomo, haciendo cerveza y toneles para contenerla. Su madre es cocinera.

Los laboriosos padres de Pierre Joseph, lograron acumular cierta cantidad de dinero, más por su esfuerzo que por especulación, lo que les permitió adquirir algunas tierras, pero nunca lograron medrar mucho más que la mayoría de sus convecinos, ni tampoco lo pretendieron.

Andrea Villagrasa ha dit...

Pierre-Joseph Proudhon (15 de gener de 1809, Besançon, França – 19 de gener de 1865, Passy, França) fou un dels pares de l'anarquisme modern.

Actiu combatent contra el poder i l'Estat, Proudhon fou un dels màxims ideòlegs dels nous socialismes que succeïren els corrents historiogràficament anomenats de "socialisme utòpic". Ensems amb Karl Marx –amb el qual tingué en un principi una ferma amistat que derivà en una forta rivalitat personal i política– s'encarregà d'establir els fonaments d'una de les dues branques del socialisme de la segona meitat del segle XIX: l'anarquisme. Justament, fou el primer pensador llibertari que emprà aquest terme per a definir un ideari socialista concret. Les bases de l'antiestatisme, el federalisme social (a partir del principi federatiu) i el mutualisme aparegueren en Proudhon. Sintetitzen la visió col·lectivista de l'anarquisme, que compartí, en certa manera, amb Mikhaïl Bakunin, l'altre gran pensador i activista anarquista del moment.

Núria C. ha dit...

32.º presidente de los Estados Unidos de América (Nueva York, 1882 - Warm Springs, Nevada, 1945). Era pariente del también presidente Theodore Roosevelt, y, como él, había estudiado en Harvard (también en la Universidad de Columbia) y había sido subsecretario de Marina (1913-20); pero, a diferencia de él, Franklin se alineó con el Partido Demócrata. Era abogado, aunque abandonó muy joven la profesión para dedicarse a la política. Fue elegido senador (1911) y gobernador del Estado de Nueva York (1928), destacando su política de lucha contra la pobreza.

Artur Mir ha dit...

Aquest personatge és Pierre-Joseph Proudhon va néixer el 15 de gener de 1809 i va morir el 19 de gener de 1865,filòsof polític i revolucionari francés, pare del pensamient anarquista i de la seva primera tendencia econòmica, el mutualisme.

Artur Mir de la Concepción

Ivan salfati ha dit...

El filósofo, sociólogo, economista y político francés, Pedro José Proudhon de orientación pequeño burguesa, es uno de los fundadores del anarquismo, corriente político social hostil a todo poder, incluido el de la dictadura del proletariado En filosofía, Proudhon era idealista. Concebía la historia de la sociedad humana como una lucha de ideas. Declaraba que la gran propiedad capitalista era un robo y consideraba perpetua la pequeña propiedad. A él se debe la idea de un sistema mutualista. Los fundadores del marxismo sometieron a Proudhon y a sus partidarios a una dura crítica

Anònim ha dit...

Pierre-Joseph Proudhon (15 de gener de 1809, Besançon, França – 19 de gener de 1865, Passy, França) fou un dels pares de l'anarquisme modern.

Actiu combatent contra el poder i l'Estat, Proudhon fou un dels màxims ideòlegs dels nous socialismes que succeïren els corrents historiogràficament anomenats de "socialisme utòpic".

Campoy ha dit...

Francisco Pi y Margall (n. 20 de abril 1824, Barcelona; † 29 de noviembre 1901, Madrid) fue un político, pensador y escritor español, Presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española (febrero 1873 - enero 1874). Partidario de un modelo federalista para la Primera República, supo unir las influencias de Proudhon para llevar a cabo la política del Estado.

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Francesc Pi i Maragall (Barcelona, 1824 - Madrid, 1901) fou president de la Primera República Espanyola i President del consell de Ministres (1873).

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Francesc Pi i Margall (Barcelona, 1824 - Madrid, 1901) fou president de la Primera República Espanyola i President del consell de Ministres (1873).

Anònim ha dit...

Tema 3

1. Qui va inventar la màquina de vapor?
a)Owen
b)Honoré Daumier
c)James Watt

2. Per poder establir fàbriques tèxtils calien diversos recursos com la maquinària, combustible i matèries primeres; quines activitats industrials es van desenvolupar paral·lelament per satifer-les?
a)Sistema fàbril, coto.
b)Indústria tèxtil, telers, carbó.
c)La metal·lurgia l'explotació minera, la indústria química.

3. Quan es va inaugurar la primera línea fèrria?
a)al 1823
b)al 1825
c)al 1838

4. Qui era el pintor d'ideologia socialista, que destacava a l'hora de capsar la dura realitat de les clsses treballadores?
a)Gustave Coubet
b)Gustav Floubert
c)Honoré Daumier

5. Qui va anar més enllá del socialisme científic en proposar un programa d'acció política?
a)Henri de Saint-Simon
b)Karl Marx i Friedrich Engels
c)Proudhon, Bakunin i Kropotkin

Anònim ha dit...

1.- Incrementar la producció d'aliments, unit a l'avenç de la higiene i la medicina va afavorir a:
a)Èxode rural
b)Creixement demogràfic
c)Cocntració de terres

2.- Com s'anomenava el sistema que consistia en la concentració dels treballadors i de les màquines en grans edificis industrials?
a)Sistema industrial
b)Sistema fabrical
c)Sistema fabril

3.-Qui va inventar el telègraf elèctric?
a)Samuel Morse
b)George Stephenson
c)Friederich Engels

4.- Com s'anomenaven els que formaven part de les societats anònimes?
a)Eren anònims
b)Banquers
c)Accionistes

5.- Qui formava part del socialisme utòpic?
a)Karl Marx
b)Robert Owen
c)Bakunin

Anònim ha dit...

Autoavaluacií tema 3:
1.- Quan es va iniciar la Revolució Industrial?
a) Entre 1760 i 1780
b) Entre 1770 i 1780
c) Entre 1780 i 1790
2.- Amb quin nom es coneixen les emigracions dels camperols a les ciutats?
a) Èxode agrari
b) Èxode rural
c) Èxode ciutadà
3.- Quina va ser la primera indústria a modernitzar-se?
a) Tèxtil
b) Metal·lúrgia
c) Química
4.- Per quins dos grans grups estava formada la societat de classes?
a) Alta burgesia i petita burgesia
b) Noblesa i proletariat
a) Burgesia i proletariat
5.- Quins pintors destaquen en la pintura realista?
a) Jean François Millet, Charles Dickens i Kropotkin
b) Gustave Flaubert, Jean François Millet i Honoré Daumier
c) Gustave Courbet, Jean François Millet i Honoré Daumier

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ TEMA 3

1.- Quan va començar la Revolució Industrial?

a) Al segle XVII
b) Al segle XVIII
c) Al segle XIX

2.- Qui va inventar la màquina de vapor?

a) George Stephenson
b) James Watt
c) Adam Smith

3.- Quina va ser la primera línea del ferrocaril a Espanya?

a) Madrid-Aranjuez
b) Barcelona-Girona
c) Barcelona-Mataró

4.- Qui va inventar la locomotora?

a) Bakunin
b) George Stephenson
c) James Watt

5.- Quin d'aquests personatges era un socialista utòpic?

a) Karl Marx
b) Saint-Simon
c) Proudhon

Elena Parra ha dit...

Aquest personatge és Francesc Pi i Margall (Barcelona, 1824 - Madrid, 1901).

Elena Parra ha dit...

AUTOAVALUACIÓ TEMA 3

1.-Quan s’inicià la Revolució industrial a la Gran Bretanya?
a) Entre el 1780 i el 1790.
b) Entre el 1760 i el 1780.
c) Entre el 1770 i el 1780.

2.- Què va provocar la revolució agrària?
a) L’èxode rural.
b) Decreixement demogràfic.
c) Demanda de mà d’obra al camp.

3.- Quina indústria utilitzava la màquina de vapor?
a) La química.
b) La metal•lúrgia.
c) La tèxtil.

4.- Qui va ser l’inventor de la màquina de vapor?
a) James Watt.
b) George Stephenson.
c) Henri Labrouste.

5.- Un pensador anarquista molt important va ser:
a) Owen.
b) Bakunin.
c) Marx.

Elena Parra Crespo

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ TEMA 3:

1. On i quan s'inicià la Revoluciño Industrial?
a) Gran Bretanya, 1760
b) Gran Bretanya, 1780
c) Gran Bretanya, entre 1760 i 1780

2. On i quan es va crear la primera fàbrica tèxtil?
a) Anglaterra, 1808
b) Manchester, 1806
c) Anglaterra, 1080

3. Qui va inventar el telègraf elèctric?
a) James Watt
b) Samuel Morse
c) James Morse

4. Trets del capitalisme:
a) Iniciativa popular, recerca del benefici, llei de l'oferta i la demanda
b) Iniciativa privada, interès popular, llei de l'oferta i a la demanda
c) Iniciativa privada, recerca del benefici, llei de l'oferta i la demanda

5. Qui va ser l'autor de l' Eixample de Barcelona?
a) Gustave Eiffel
b) Gustave Coubert
c) Ildefons Credà

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ LORENA

1.- Qui va fer la màquina de vapor? Quan?
a) George Stephernson, 1814.
b) James Watt, 1806
c) James Watt, 1769

2.-En la metal·lúrgia, per quin producte es va substituir el carbó vegetal?
a) Pel varbó de coc
b)Pel metall
c)Per les fibres naturals

3.-On es va inaugurar la primera locomotora?
a)A Barcelona, Mataró
b)A Anglaterra
c)A Madrid, Aranjuez.

4.-Quins personatges defensaven el socialisme utòpic?
a)Henri de Saint-Simon, Karl Marx i Proudhor.
b)Henri de Saint-Simon, Charles Founer i Friederich Engels
c)Henri de Saint-Simon, Charles Fourner i Robert Owen.

5.-Qui va destacar en la pintura realista?
a)Gustave Coubert
b)Gustave Flaubert
c)Charles Dickens

Campoy ha dit...

Juan Álvarez Mendizábal (Cadis, 1790 - Madrid, 1853) va ésser un polític, comerciant i financer espanyol.

Identificat amb les idees liberals, es va haver d'exiliar el 1823.

El 1835 va tornar de Londres i va ser nomenat ministre d'Hisenda (fins al 1837; del 1835 al 1836 també es va fer càrrec de la Presidència del Govern espanyol durant alguns mesos).

Entre les reformes que va dur a terme per solucionar la delicada situació financera d'Espanya destaca la desamortització eclesiàstica (supressió dels ordes religiosos i confiscació dels seus béns per l'Estat.).

Anònim ha dit...

Juan Álvarez Mendizábal (Cadis, 1790 - Madrid, 1853) va ésser un polític, comerciant i financer espanyol.

Identificat amb les idees liberals, es va haver d'exiliar el 1823.

El 1835 va tornar de Londres i va ser nomenat ministre d'Hisenda (fins al 1837; del 1835 al 1836 també es va fer càrrec de la Presidència del Govern espanyol durant alguns mesos).

Entre les reformes que va dur a terme per solucionar la delicada situació financera d'Espanya destaca la desamortització eclesiàstica (supressió dels ordes religiosos i confiscació dels seus béns per l'Estat.).

Anònim ha dit...

MARTA PERDIGÓ....AUTOAVALUACIÓ

1 L’invent clau va ser..

a) El tren amb James Watt, 1769
b)La maquina de vapor amb Jmaes Watt. 1769
c) La llançadora volante, 1733

2 Qui va inventar la locomotora

a) Abraham Darby, 1779
b) Samuel Morse, 1814
c) George Stephenson. 1841

3 Autors d’el manifest comusita, 1848

a) Karl Marx i Henri de Saint-Simon
b) Karl Marx i Friedrich Engles
c) Karl Marx i Charles Fourier

4 Els pensadors anarquistas més influents van ser:

a) Jean françois Millet, Proudhon i Bakunin
b) Proudhon, Bakunin i Kropotkin.
c) Proudhon, Bakunin i Charles Fourier.

5 El manifest comunista es va publicar en….

a) 1849
b) 1884
c) 1848

Anònim ha dit...

1.- Entre quins anys es va iniciar la revolució industrial?
a)1760-1780
b)1770-1790
c)1750-1760
2.- On es va crear la primera fàbrica tèxtil?
a)Manchester
b)Londres
c)Barcelona
3.- Qui va inventar el telègraf elèctric?
a)Samuel Smith
b)Samuel Morse
c)George Stepherson
4.- Què eren els lock outs?
a)Augment del salari dels obrers
b)Obriment de noves fàbriques
c)Tancament de fàbriques
5.- Qui és l'autor de Vagó de tercera?
a)Millet
b)Courbet
c)Daumier


Marta Munt

Anònim ha dit...

Lorci Adriana ha dit:
*.*
Juan Álvarez Mendizábal (Cadis, 1790 - Madrid, 1853) va ésser un polític, comerciant i financer espanyol.

Identificat amb les idees liberals, es va haver d'exiliar el 1823.

El 1835 va tornar de Londres i va ser nomenat ministre d'Hisenda (fins al 1837; del 1835 al 1836 també es va fer càrrec de la Presidència del Govern espanyol durant alguns mesos).

Entre les reformes que va dur a terme per solucionar la delicada situació financera d'Espanya destaca la desamortització eclesiàstica (supressió dels ordes religiosos i confiscació dels seus béns per l'Estat.). [1]

Anònim ha dit...

Autoavaluació tema 3:
1.-Quin any s'inicià la Revolució Industrial a la Gran Bretanya?
a)1759
b)1761
c)1760
2.-Qui va inventar la màquina de vapor?
a)James Watt
b)Newcomen
c)Proudhon
3.-A on va començar a funcionar la primera línea de ferrocaril?
a)(Barcelona-Mataró)
b)(Madrid-Aranjuez)
c)(Barcelona-València)
4.-Qui va establir els principis del liberalisme?
a)Françoise Quesnay
b)Robespierre
c)Adam Smith
5.-Qui imaginava una societat rural?
a)Robert Owen
b)Charles Fourier
c)Henri de Saint-Simon

Anònim ha dit...

Lorena Soria:

Juan Álvarez Mendizábal (Cadis, 1790 - Madrid, 1853) va ésser un polític, comerciant i financer espanyol.

Identificat amb les idees liberals, es va haver d'exiliar el 1823.

El 1835 va tornar de Londres i va ser nomenat ministre d'Hisenda (fins al 1837; del 1835 al 1836 també es va fer càrrec de la Presidència del Govern espanyol durant alguns mesos).

Entre les reformes que va dur a terme per solucionar la delicada situació financera d'Espanya destaca la desamortització eclesiàstica (supressió dels ordes religiosos i confiscació dels seus béns per l'Estat).

Artur Mir ha dit...

Autoavaluació Tema 3.

1.-La Revolució Industrial es va iniciar a la Gran Bretanya entre el:
a)1750-1760.
b)1780-1790.
c)Cap de les dues anteriors.

2.-La primera fàbrica tèxtil es va crear el:
a)El 1805 a Liverpool (Anglaterra).
b)El 1806 a Manchester (Anglaterra).
c)El 1807 a Londres (Anglaterra).

3.-El 1842 es va realitzar la primera transmissió instantània entre:
a)Washington i Baltimore.
b)Washington i New York.
c)La primera transmissió va ser l'any 1844.

4.-Els líders sindicals informaven els treballadors dels seus:
a)Drets i deures.
b)Avantatges i inconvenients del lloc on treballaven.
c)Drets.

5.-L'exemple més clar de tansformació urbanística va ser a:
a)París a la decada del 1840.
b)Barcelona amb Ildefons Cerdà.
c)Cap de les dues anteriors.


ARTUR MIR DE LA CONCEPCIÓN.

Campoy ha dit...

David Livingstone (19 de març de 1813- 1 de maig de 1873), va ser un important explorador i missioner escocès. Va néixer a Glasgow, Escòcia.

El 1844 es va casar amb Mary Moffat, qui durant alguns anys va estar amb el seu marit a Àfrica abans de tornar a Anglaterra amb els seus fills.

Anònim ha dit...

David Livingstone (19 de març de 1813- 1 de maig de 1873), va ser un important explorador i missioner escocès. Va néixer a Glasgow, Escòcia.

Anònim ha dit...

David Livingstone (19 de març de 1813- 1 de maig de 1873), va ser un important explorador i missioner escocès. Va néixer a Glasgow, Escòcia.

El 1844 es va casar amb Mary Moffat, qui durant alguns anys va estar amb el seu marit a Àfrica abans de tornar a Anglaterra amb els seus fills.

Ivan salfati ha dit...

Autoavaluació ----> T.-3

Segons la rotació de cultiu: el sistema Norfort, quin any es planta el trebòl?
l'any 1
l'any 2
l'any 4

En la indústria, perquè 'utilitza el clor?
per blanquejar roba
per fabricar vidre
per fabricar sosa

El lliurecanvisme on va ser propugnat?
a EE.UU
a Gran Bretanya
a França

Com es diuen els impostos fronterers?
Aranzels
Aratzels
Aduana

En quin any va dissenyar Ildefons Cerdà l'eixample de BCN?
1849
1859
1858

ivan salfati calleja

Anònim ha dit...

David Livingstone (19 de març de 1813- 1 de maig de 1873), va ser un important explorador i missioner escocès. Va néixer a Glasgow, Escòcia.

El 1844 es va casar amb Mary Moffat, qui durant alguns anys va estar amb el seu marit a Àfrica abans de tornar a Anglaterra amb els seus fills.

Anònim ha dit...

David Livingstone (19 de març de 1813- 1 de maig de 1873), va ser un important explorador i missioner escocès. Va néixer a Glasgow, Escòcia.

El 1844 es va casar amb Mary Moffat, qui durant alguns anys va estar amb el seu marit a Àfrica abans de tornar a Anglaterra amb els seus fills.


-1 Descobriment de les cascades victòria
-2 Expedició al riu Zambeze
-3 Naixement del Nil
-4 Doctor Livingstone, suposo
-5 Malaltia i mort

Anònim ha dit...

Aquest personatge és David Livingstone (19 de març de 1813- 1 de maig de 1873). Va ser un important explorador i missioner escocès. Va néixer a Glasgow, Escòcia.

El 1844 es va casar amb Mary Moffat, qui durant alguns anys va estar amb el seu marit a Àfrica abans de tornar a Anglaterra amb els seus fills.

Anònim ha dit...

Lorci ha dit:

David Livingstone, explorador y misionero escocés. Nació en Blantyre, Glasgow (Escocia) el 19 de marzo de 1813 y falleció el 4 de mayo de 1873 en Chitambo, Rhodesia Septentrional.

Descubrimiento de las Cataratas Victoria.
Expedición al río Zambeze.
Nacimiento del Nilo.
Encro con Stanley.

Anònim ha dit...

LORENA SORIA:

David Livingstone (1813 – 1873)
Explorador y misionero escocés. Procedente de una familia pobre, sacó adelante sus estudios de Medicina en la Universidad de Glasgow y se enroló en la Sociedad Misionera de Londres movido por sentimientos religiosos (fue ordenado sacerdote protestante en 1840). A petición propia, fue destinado al sur de África en 1841.

Descubrió el lago Ngami (1849) y el río Zambeze. Tambien descubrió en 1855 las cascadas del Zambeze, a las que dio el nombre de cataratas Victoria en honor de la reina de Inglaterra.

Livingstone prosiguió sus exploraciones hasta que murió el 4 de mayo de 1873, en Zambia a causa de la malaria y de una hemorragia interna producida por disentería. Su cadáver fue trasladado a Inglaterra y enterrado en la Abadía de Westminster (aunque dice la leyenda que su corazón fue enterrado en África, antes de repatriar el cadáver).

Anònim ha dit...

David Livingstone (19 de març de 1813- 1 de maig de 1873), va ser un important explorador i missioner escocès. Va néixer a Glasgow, Escòcia.

El 1844 es va casar amb Mary Moffat, qui durant alguns anys va estar amb el seu marit a Àfrica abans de tornar a Anglaterra amb els seus fills

Anònim ha dit...

QUESTIONARI T3

1.- Quin any va inventar Samuel Morse el telègraf elèctric?
a)1838
b)1844
c)1824

2.- Quin era el país que propugnava el lliure canvisme?
a)Estats Units
b)Espanya
c)Gran Bretanya

3.- Quina d'aquestes característiques no era del proletariat?
a)Salari escàs
b)El centre de la vida social
c)Tots els membres de la família havien de treballar

4.- Què eren les "trade unions"?
a)Sindicats
b)Anarquistes
c)Burgesos rics

5.- Quins són els nous materials de l'arquitectura de la Revolució Industrial?
a)El ferro, l'acer, el vidre i el formigó.
b)El clor, l'àcid sulfúric, la sosa i les fibres artificials.ç
c)El maó, el màrmol, el ciment i el quix.

Anònim ha dit...

Qüestionari tema3

1.- Qui va ser l'inventor o autor de l'Eixample de Barcelona del 1859?
a) Iidefons Cerdà
b) Gustave Courbert
c) Charlens Dickens

2.- Quin socialisme pertany al de karl, Max i Friedrich Engels?
a) Socialisme utòpic
b) socialisme científic
c) L'anarquisme

3.- Quin invent va fer George Steohenson?
a) Vaixells de vapor
b) Telègraf elèctric
c) locomotora

4.- Qui va inventar el telègraf elècric?
a)Henri de Saint-Simon
b) Samuel Morse
c) James Watt

5.- On s'inicià la Revolució Industrial?
a) A Gran Bretanya 1760
b) a Gren Bretanya 1761
c) A Angleterra 1760

Anònim ha dit...

Autoevaluació tema 3

1- Quines d'aquestes eren les condicions favorables de Gran Bretanya pel canvi?
a) Capital i burgesia reduida però activa
b) Matèries primeres i capital
c) Mà d'obra i formació geogràfica moderna

2- Com es coneix el periode d'emigració de camps a ciutats?
a) Sufragi universal
b) Èxode urbá
c) Èxode rural

3- Qui va inventar la màquina de vapor?
a) James Watt
b) George Stephenson
c) Adam Smith

4- A la societat industrial podiem trobar:
a) Burgesia i noblesa
b) Burgesia i proletariat
c) Burgesia, proletariat i noblesa

5- Quines eren las alternatives al capitalisme ?
a) Socialisme utópic, socialisme científic i anarquisme
b) Socialisme i anarquisme
c) Socialisme urbanístic, socialisme científic i anarquisme

Anònim ha dit...

Autoavaluació T.3
Marta Silva Masegosa
1. La teoria econòmica que defensava la llibertat total d’intercanvis entre països com a garantia de prosperitat econòmica per a tothom és:
a) Aranzels
b) Liberalisme
c) Proteccionisme
2. El sistema capitalista es cracteritza per diferents trets, quins no formen part del capitalisme?
a) Activitat econòmica
b) L’interès comú
c) L’interès personal
3. Qui pretenia estendre els beneficis del progrés a tota la societat, sense diferència de classe?
a) Henri de Saint-Simon
b) Robert Owen
c) Charles Fourier
4. Quin d’aquests és un personatge important per a Barcelona?
a) Fill de fons Sardà
b) Ildefons Sardà
c) Ildefons Cerdà
5. Què representava la pintura realista?
a) Representava una imatge real
b) Representava la vida quotidiana deixant de banda el neoclassicisme i el romanticisme
c) Representava escenes de la vida quotidiana posant una vista ocultant la veritat.

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Gregor Johann Mendel ( 2 de juliol de 1821 Heinzendorf (avui Hynčice), Imperi austrohongarès, - 6 de juny de 1884 Brno). Va ser un religiós agustí i naturista, professor de ciències naturals a l'escola primària de Brno, que va realitzar els primers experiments d'hibridació cultivant pèsols, fent encreuaments per pol·linització artificial. Tot això ho va publicar en la seva obra Experiments d'hibridació en plantes on establí les lleis generals de l'herència, conegudes més tard com a lleis de Mendel, en les quals es recolza la genètica moderna. En aquell moment ningú no en va fer cas. Setze anys després de la mort de Mendel, els científics Hugo de Vries, Correns i Tschermak van donar a conèixer la obra del frare de Sant Tomàs de Brno, des de llavors considerat pare de la genètica.

Morí a Brno, Imperi austrohongarès al 1884, ciutat que ara forma part de la República Txeca.

Anònim ha dit...

Gregor Johann Mendel ( * 20 de julio de 1822 [1] – 6 de enero de 1884) fue un monje agustino católico y naturalista, nacido en Heinzendorf, Austria (actual Hynčice, distrito Nový Jičín, República Checa), que describió las llamadas Leyes de Mendel que rigen la herencia genética, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de la planta del guisante (Pisum sativum). Los primeros trabajos en genética los fueron realizados por Mendel. Para sus estudios escogió plantas de guisantes como la alverjilla. Primero realizó cruces de semillas, las cuales se caracterizaron por salir de diferentes estilos y algunas de su misma forma. En sus resultados encontró caracteres como los dominantes que se caracteriza por determinar el efecto de un gen y los recesivos por no tener efecto genético sobre una persona heterocigoto.

Campoy ha dit...

Gregor Johann Mendel ( 2 de juliol de 1821 Heinzendorf (avui Hynčice), Imperi austrohongarès, - 6 de juny de 1884 Brno). Va ser un religiós agustí i naturista, professor de ciències naturals a l'escola primària de Brno, que va realitzar els primers experiments d'hibridació cultivant pèsols, fent encreuaments per pol·linització artificial. Tot això ho va publicar en la seva obra Experiments d'hibridació en plantes on establí les lleis generals de l'herència, conegudes més tard com a lleis de Mendel, en les quals es recolza la genètica moderna. En aquell moment ningú no en va fer cas. Setze anys després de la mort de Mendel, els científics Hugo de Vries, Correns i Tschermak van donar a conèixer la obra del frare de Sant Tomàs de Brno, des de llavors considerat pare de la genètica.

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ TEMA 4:
(Sara Culubret Belsa)

1. Quan es va formar el tractat de Valençay?
a) Desembre de 1813
b) Setembre de 1813
c) Setembre de 1814

2. Quan es van aplegar les Corts de Cadis?
a) A la darreria de 1812
b) A la darreria de 1811
c) A la darreria de 1810

3. Què excloïa les dones de la successió a la corona?
a) La llei sàdica
b) La llei sàlica
c) El tractat sàlic

4. Quin rei va regnar entre gener 1871-febrer 1873?
a) Amadeu II
b) Alfons XII
c) Amadeu I

5. Quan es va fundar l'Associació de Teixidors de Barcelona?
a) 1812
b) 1828
c) 1840

Anònim ha dit...

Qüestionari T4:

1-Que assumí la sobirania en nom de Ferran VII?
a)El tractat de Valençay.
b)la Junta Central Suprema.
c)les Corts de Cadis.

2-Quan va ser aprobada la constitució de Cadis?
a)19 de maig de 1812
b)18 de març de 1813
c)19 de març de 1812

3-En que estaven dividits els liberals?
a)carlins i progressistes
b)moderats i progressistes
c)radicals i moderats

4-Quina d'aquestes possibilitats no són característiques del regnat d'Isabel II?
a)La debilitat del sistema parlamentari
b)la neutralitat de la Corona
c)la influència de l'exèrcit

5-Qui va ser el primer president de la Primera República Espanyola?
a)Emilio Castelar
b)Estanislau Figueres
c)el general Serrano

Elena Parra ha dit...

AUTOAVALUACIÓ TEMA 4

1.- Quan es va aprovar la Constitució de Cadis?
a) El 19 de maig de 1821.
b) El 19 de març de 1812.
c) El 18 de març de 1821.

2.- Quan es va iniciar el Trienni Liberal?
a) El 1820.
b) El 1810.
c) El 1830.

3.- Què volia anul•lar Ferran VII als últims anys de regnat?
a) La Constitució de Cadis.
b) El Trienni Liberal.
c) La llei sàlica.

4.- Qui va ser el primer president durant la Primera República?
a) Estanislau Figueres.
b) Pi i Margall.
c) Emilio Castelar.

5.- On va ser molt important la indústria textil?
a) A Andalucia.
b) A València.
c) A Catalunya.

Elena Parra Crespo

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ TEMA4 /Marta Perdigó/

1) La població de Madrid es rebel.là contra l'ocupació francesa el...
a) 3 de Maig de 1808
b) 2 de Maig de 1807
c) 2 de Maig de 1808

2 Quant va ser aprovada la constitució de Cadis.
a) el 20 de Març de 1812
b) el 19 de Març de 1814
c) el 19 de Març de 1812

3 Qui va promoure l'elaboració d'una constitució federal?
a) Alfons XII
b) Pi i Maragall
c)Castelar

4 Qui va suspendre la constitucó de 1812 i declarà nuls tots els actes de les corts?
a) Don Carles Maria Isidre
b) Ferran VII
c) El General Espartero

5 La indústria t'extil va ser molt activa a ...
a) Màlaga
b) Astúries
c) Catalunya

Anònim ha dit...

Autoavaluació tema 4:

1.- Quan es va rebel·lar la població de Madrid contra l'ocupació francesa?
a) 2 de maig de 1808
b) 2 de març de 1088
c) 2 de maig de 1880

2.- El Trienni Liberal és una etapa de...
a) govern absolutista
b) govern democràtic
c) govern liberal

3.- Com s'anomena la llei que excloïa les dones de la successió al tron?
a) Llei sàdica
b) Llei d'homes
c) Llei sàlica

4.- Com volien la sobirania els moderats?
a) Nacional
b) Compartida
c) Absolutista

5.- Per quins grups socials estava formada la classe dominant d'Espanya al segle XIX?
a) Antiga noblesa i nous rics
b) Nova noblesa i antics rics
c) Antiga noblesa i antics rics

Anònim ha dit...

Autoavaluacií Tema 4:
1.Qunt va estar aprovada la constitució de Cadis?
a)19 de març de 1810
b)19 de maarç de 1812
c)18 de maarç de 1812

2.Qui es va independitzar primer?
a)Texas
b)Argenina
c)Puerto Rico

3.Quin era el lema dels Carlins?
a)"Guerra, pàtria i rei"
b)"Poble, pàtria i rei"
c)"Déu, pàtria i rei"

4.Com era el tipus de sufragi de la Constitució de 1812:
a)sufragi massculí
b)sufragi universal masculí
c)sufragi universal masculí indirecte

5. Quin tant per cent de la població era camparola l'any 1875?
a)90%
b)més del 60%
c)més del 80%

Campoy ha dit...

Autoavaluació tema 4:

1.- Qui va ser el primer ministre de Carles IV?

a)Ferran VII
b)Manuel Godoy
c)Don Carles Maria Isidre

2.- Quina llei va anul·lar Ferran VII?

a)Llei Sàdica
b)Llei Silica
c)Llei Sàlica

3.- On es van comprometre a fer fora del tron Isabel II i elaborar una nova constitució?

a)Ostende
b)Bergara
c)Cabrera

4.- Qué es va desenvolupar a Barcelona a mitjans del segle XIX?

a)Indústries cotoneres.
b)Indústries Quimiques
c)Indústries Tèxtils

5.-En quin any es va aprovar la constitució de Cadis?

a)1811
b)1812
c)1813

Anònim ha dit...

PREGUNTES TEMA 3
1. Quin segle s’inicià la Revolució Industrial?
a) XVII.
b) XVIII.
c) XIX.

2. La revolució Industrial va acompanyada d’altres revolucions, quines són?
a) Agrària, demogràfica i dels transports.
b) Francesa, demogràfica i agrària.
c) Agrària, tèxtil i dels transports.

3. Quins van ser els pensadors més influents per l’anarquisme?
a) Henri de Saint-Simon, Robert Owen i Charles Fourier.
b) Karl Marx i Friedrich Engels.
c) Proudhon, Bakunin i Kropotkin.

4. Com s’anomenaves els primers s’indicats?
a) Trade unions.
b) Lock outs.
c) Great Trade Union.

5. Qui va urbanitzar la ciutat de Barcelona?
a) Ildefons Cerdà.
b) Gustave Eiffel.
c) GUstave Flaubert.

PREGUNTES TEMA 4
1. Ordena cronològicament aquest borbons.
a) Carles I, Ferran II, Isabel III i Alfons IV.
b) Cales IV, Ferran VII, Isabel II i Alfons XII.
c) Isabel II, Carles IV, Alfons XII i Ferran VII.

2. El general Prim era...
a) Emperador.
b) Rei.
c) Cap de Govern.

3. Quin era el lema dels carlins?
a) "Tot per el poble, però sense el poble".
b) "Tots sóm iguals des de que naixem fins que morim".
c) Déu, pàtria i rei".

4. Els progressistes provocares aldarulls juntament amb un pronunciament militar de...
a) La Granja.
b) La Taberna.
c) La Posada.

5. Quin fou l'últim país americà en independitzar-se d'Espanya?
a) Mèxic.
b) Cuba.
c) Xile.

Anònim ha dit...

Marta Silva
AUTOAVALUACIÓ TEMA 4

1. Qui es va aliar amb Napoleó per enfrontar-se a Anglaterra?
a) Carles IV
b) Josep I
c) Manuel Godoy

2. Al 1824 quines illes continuaven unides?
a) Bolívia i Cuba
b) Perú i Cuba
c) Puerto Rico i Cuba

3. La base social dels moderats era:
a) Noblesa urbana i alta burgesia
b) Classes urbanes mitjanes i populars
c) Classes populars i alta burgesia

4. Quins nous grups polítics van sorgir d’oposició al règim moderat?
a) Progressistes i moderats
b) Demòcrates i republicans
c) Demòcrates i progressistes

5. Per qui estava formada la burgesia Catalana?
a) Banquers, armadors, comerciants i polítics
b) Banquers, lluitadors, comerciants i empresaris industrials
c) Banquers, armadors, comerciants i empresaris industrials

Anònim ha dit...

Autoavaluació Tema 4:

1- Qui va ser el primer ministre de Carles IV?

A)Josep I
B)Lluís XVI
C)Manuel Godoy

2-Quin dia i en quin any es van aprovar les Corts de Cadis?

A)19 de març de 1812
B)17 de maig de 1814
C)19 de març de 1814

3-Qui erenn els partidaris que volien una monarquia constitucional?
A)Els carlins
B)Els moderats
C)Els liberals

4.Dins del grup dels liberals hi havia un grup que volia abolir totalment l'estructura de l'Antic Règim...
A)Liberals
B)Progressistes
C)Moderats


5.Quina era la classe predominant a Espanya al segle XIX?

A)Els nobles i els nous rics.
B) El clergat i la noblesa.
C)El ploretariat.Carla Colàs Fernández 4t ESO A.

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ TEMA 4:
1.-Quina Constitució va ser aprovada el 19 de març de 1812?
a)Navarra
b)França
c)Cadis
2.-Qui era Goya?
a)un pintor
b)un músic
c)un rei
3.-Quin any va començar la Regència d'Espartero?
a)1843
b)1840
c)1814
4.-Quina constitució va començar l'any 1845?
a)Constitució progressista
b)Constitució moderada
c)Constitució demogràfica
5.-On hi va haver un desenvolupament de siderúrgia en la dècada del 1830?
a)Huelva
b)Astúries
c)Màlaga

Anònim ha dit...

1.Quan va ser aprovada la constitució de Cadis?

a) 19 de maig de 1812
b) 19 de març de 1812
c) 19 d'octubre de 1812

2. Quin rei no va tenir descendència masculina i va anul·lar l'antiga lei sàlica?

a) Ferran VII
b) Ferran VI
c) Ferran IV

3. Els generals Zumalacárregui foraven part dels...

a) liberals
b) isabelins
c) carlins

4. Quan va autoritzar espartero el bombardeig a Barcelona?

a) 1840
b) 1842
c) 1843

5. Les ciutats costaneres van crèixer r'apidament, particularment..

a) Barcelona
b) València
c) Tarragona

Anònim ha dit...

OLGA GIL MARTINEZ
1-Quin % de la població espanya en el segle XIX, era camperola?
a)75%
b)80%
c)50%
2-En quin lema es resumia la ideologia dels carlins?
a)rei, poble i déu
b)déu, rei i gobern
c)déu, patria i rei
3-Quina va ser la durada del segon període moderat?
a)1856-1868
B)1842-1851
c)1850-1887
4-Què va passar el 3 de gener de 1874?
a)el general Serrano va fer un cop d'Estat.
b)el general Pavía va fer un cop d'Estat
c)Serrrano dissolgué les corts.
5-Per que era formada la burgesia catalana?
a) banquers, armadors, comerciants i empresaris industrials.
b)camperols i artesans.
c) cap de les dues respostes anteriors

Anònim ha dit...

Andrea Villagrasa

Gregor Johann Mendel ( 2 de juliol de 1821 Heinzendorf (avui Hynčice), Imperi austrohongarès, - 6 de juny de 1884 Brno). Va ser un religiós agustí i naturista, professor de ciències naturals a l'escola primària de Brno, que va realitzar els primers experiments d'hibridació cultivant pèsols, fent encreuaments per pol·linització artificial. Tot això ho va publicar en la seva obra Experiments d'hibridació en plantes on establí les lleis generals de l'herència, conegudes més tard com a lleis de Mendel, en les quals es recolza la genètica moderna. En aquell moment ningú no en va fer cas. Setze anys després de la mort de Mendel, els científics Hugo de Vries, Correns i Tschermak van donar a conèixer la obra del frare de Sant Tomàs de Brno, des de llavors considerat pare de la genètica.

Morí a Brno, Imperi austrohongarès al 1884, ciutat que ara forma part de la República Txeca

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a:
Gregor Mendel
Les Lleis de Mendel (o Genètica mendeliana o Regles de Mendel) és un conjunt de regles primàries relacionades amb la transmissió per herència de les característiques que posseïxen els organismes pares i transmeten als seus fills; aquest mecanisme d'herència té el seu fonament en la genètica. Les lleis es deriven del treball realitzat per Gregor Mendel publicat l'any 1865 i el 1866 que va ser "re-descobert" posteriorment al 1900, generant una controvèrsia. Quan les lleis de Mendel van ser integrades en la teoria cromosòmica de l'herència de Thomas Hunt Morgan en l'any 1915 es pot dir que van passar a ser el nucli de la genètica clàssica.

Anònim ha dit...

Andrea Villagrasa

1. Quin dia es va rebelar la població de Madrid contra l'ocupació francesa?
a) 2 de naug de 1808
b) 2 de febrer de 1808
c) 2 de març de 1808

2. Qui va tornar de l'exèrcit pel març de 1814?
a) Rafael de Riego
b) El príncep don Carles
c) Ferran VII

3. Quin fet va donar els recurdsos necessàris per fer front a la guerra carlina?
a) La implantació d'una economia capitalista
b) La desmortització
c) L'elaboració de la Constitució de 1837

4. En quin any de la constitució promulgada va haver-hi en els drets del ciutadá els drets limitats.
a) 1837
b) 184
c)1869

5. La burgesia catalana...
a)... era un grup poc actiu
b)... era un grup actiu
c)... era un grup molt actiu.

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ T4
1.- Quan es va fer el tractat de Fontainebleau?
a)1807
b)1801
c)1809
2.- Qui va signar el tractat de Valençay?
a)Ferran VII
b)Isabel II
c)Napoleó
3.- Qui eran els Cent Mil Fills de Sant Lluís?
a)Eren liberals que es van aixecar
b)Era un exèrcit francès
c)Eren els liberals i un exèrcit espanyol
4.- Quina llei va anul·lar Ferran VII?
a)La llei sàdica
b)La llei salada
c)La llei sàlica
5.- Què era "la fàbrica d'Espanya"?
a)Barcelona
b)Catalunya
c)Espanya

Anònim ha dit...

la de abans era jo, Danilly.

Campoy ha dit...

Thomas Woodrow Wilson (Stauton, EUA 1856 - Washington DC 1924) fou el 28è President dels Estats Units entre 1912 i 1920. La seva política fou clarament intervencionista a Iberoamèrica i es mostrà neutral durant la Primera Guerra Mundial fins el 1917. Fou guardonat amb el Premi Nobel de la Pau el 1919.

Anònim ha dit...

Thomas Woodrow Wilson (Stauton, EUA 1856 - Washington DC 1924) fou el 28è President dels Estats Units entre 1912 i 1920. La seva política fou clarament intervencionista a Iberoamèrica i es mostrà neutral durant la Primera Guerra Mundial fins el 1917. Fou guardonat amb el Premi Nobel de la Pau el 1919.

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Thomas Woodrow Wilson (Stauton, EUA 1856 - Washington DC 1924), que fou el 28è President dels Estats Units entre 1912 i 1920. La seva política fou clarament intervencionista a Iberoamèrica i es mostrà neutral durant la Primera Guerra Mundial fins el 1917. Fou guardonat amb el Premi Nobel de la Pau el 1919.

Anònim ha dit...

EL personatje es: Thomas Woodrow Wilson

Anònim ha dit...

Autoavaluació
1- Quan va ser aprovada la constitució de Cadis?
A) 19 de març de 1812
B) 20 de febrer de 1811
C) 8 de març de 1812
2- El 1824, les illes de Cuba i Puerto Rico a quina colònia estaven unides?
A) Françesa
B) Espanyola
C) Portugesa
3- Que va passar amb l’agricultura a Espanya el segle XIX?
A) No i havia agricultura
B) Es va modernitzar
C) No va patir massa canvis
4- A quina part d’Espanya era molt activa la indústria tèxtil?
A) País Basc
B) Catalunya
C) Astúries
5- Quin va ser el primer sindicat del proletariat format a Catalunya?
A) Associació de Teixidors
B) Associació de Fusters
C) Associació de Camperols

Anònim ha dit...

1. Quan va acabar la guerra del Francès?
a) 1804
b) 1814
c) 1839
2. Quan van començar a perdre el control de les seves colònies?
a) 1816
b)1818
c)1814
3. Els carlins eren…
a) liberals
b) romàntics
c) molt conservadors
4. Quan comença a governar el general Espartero?
a)1840
b)1845
c)1860
5. Quina va ser la industria que va dominar Catalunya?
a) Siderúrgica
b) Química
c) Tèxtil

Anònim ha dit...

Thomas Woodrow Wilson (Stauton, EUA 1856 - Washington DC 1924) fou el 28è President dels Estats Units entre 1912 i 1920. La seva política fou clarament intervencionista a Iberoamèrica i es mostrà neutral durant la Primera Guerra Mundial fins el 1917. Fou guardonat amb el Premi Nobel de la Pau el 1919.

Yaiza Balaguer ha dit...

Thomas Woodrow Wilson (n. 28 de diciembre de 1856 - † 3 de febrero de 1924) fue el vigésimo octavo Presidente de los Estados Unidos. Llevó a cabo una política exterior intervencionista en Iberoamérica y neutral en la Gran Guerra hasta 1917. Su entrada en el bando aliado inclinó la victoria de este lado. En enero de 1918 expuso sus famosos catorce puntos. Participó en la Conferencia de París y fue premio Nobel de la Paz en 1919.
Hijo del reverendo presbiteriano Joseph Ruggles Wilson y Janet Mary Woodrow. A pesar de padecer dislexia, consiguió graduarse en 1879 para entrar después en la Universidad de Virginia, donde estudió Derecho.
En enero de 1882, Wilson abrió un bufete de abogados en Atlanta, aunque esta experiencia no fue satisfactoria para él, teniendo en mente una futura carrera política. Así pues volvió a la Universidad para conseguir un Doctorado en Ciencias políticas por la Universidad Johns Hopkins. En 1902 fue escogido Presidente de la Universidad de Princeton, cargo que desarrolló hasta 1910.

Artur Mir ha dit...

Thomas Woodrow Wilson (n. 28 de diciembre de 1856 - † 3 de febrero de 1924) fue el vigésimo octavo Presidente de los Estados Unidos.
Fue premio Nobel de la Paz en 1919.
El 2 de octubre de 1919 Wilson sufrió un accidente cerebrovascular que le dejó inmóvil. Este ataque le incapacitó para desarrollar su cargo presidencial.

Artur Mir de la Conce
pción

Campoy ha dit...

Claus von Stauffenberg, Comte Stauffenberg (Jettingen 1907 -Berlín 1944) fou un aristòcrata alemany i membre de la Wehrmacht que dirigí el més famós complot contra la vida d'Adolf Hitler l'any 1944, l'anomenada Operació Walkyria.

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Claus von Stauffenberg, Comte Stauffenberg (Jettingen 1907 -Berlín 1944) fou un aristòcrata alemany i membre de la Wehrmacht que dirigí el més famós complot contra la vida d'Adolf Hitler l'any 1944, l'anomenada Operació Walkyria.

Anònim ha dit...

Claus von Stauffenberg (nacido Claus Philipp Maria Schenk Graf von Stauffenberg, Jettingen, Baviera, 15 de noviembre de 1907 – Berlín, 21 de julio de 1944) fue un militar alemán. Coronel del Estado Mayor (Oberst im Generalstab) de la Wehrmacht, es conocido por planificar un intento de asesinato a Hitler, fallido, durante el que se denomina "complot del 20 de julio" de 1944. Tras descubrirse el mismo, fue fusilado por alta traición.

Anònim ha dit...

Claus von Stauffenberg, Comte Stauffenberg (Jettingen 1907 -Berlín 1944) fou un aristòcrata alemany i membre de la Wehrmacht que dirigí el més famós complot contra la vida d'Adolf Hitler l'any 1944, l'anomenada Operació Walkyria.

Anònim ha dit...

Claus von Stauffenberg, Comte Stauffenberg (Jettingen 1907 -Berlín 1944) fou un aristòcrata alemany i membre de la Wehrmacht que dirigí el més famós complot contra la vida d'Adolf Hitler l'any 1944, l'anomenada Operació Walkyria.

Una película que fa poc que han estrenat.

Anònim ha dit...

Bona tarda, volía comentarte que he trobat una pàgina web molt interessant sobre la primera guerra mundial. La pàgina està bé perquè explica coses de les causes de la primera guerra mundial i et deixa decidir com seguir (més o menys.
Per arribar a la pàgina has de escriure al google Primera guerra mundial simulación i et surt la rimera entrada de totes.

Anònim ha dit...

Lorci diu:

El personatge és: Claus von Stauffenberg
(nacido Claus Philipp Maria Schenk Graf von Stauffenberg, Jettingen, Baviera, 15 de noviembre de 1907 – Berlín, 21 de julio de 1944) fue un militar alemán. Coronel del Estado Mayor (Oberst im Generalstab) de la Wehrmacht, es conocido por planificar un intento de asesinato a Hitler, fallido, durante el que se denomina "complot del 20 de julio" de 1944. Tras descubrirse el mismo, fue fusilado por alta traición.

Claus von Stauffenberg era un caballero muy apuesto, de alta estatura para su generación (1,85 m) y con un innegable don de gentes, lo que le hacía muy popular entre sus compañeros.Albert Speer, quien trató con Stauffenberg en 1944 como enlace de la oficina del Cuartel General de la Reserva, le describe como extremadamente amable y como una figura casi mística por su señorío y aspecto.

Yaiza Balaguer ha dit...

Claus von Stauffenberg (nacido Claus Philipp Maria Schenk Graf von Stauffenberg, Jettingen, Baviera, 15 de noviembre de 1907 – Berlín, 21 de julio de 1944) fue un militar alemán. Coronel del Estado Mayor (Oberst im Generalstab) de la Wehrmacht, es conocido por planificar un intento de asesinato a Hitler, fallido, durante el que se denomina "complot del 20 de julio" de 1944. Tras descubrirse el mismo, fue fusilado por alta traición.

Anònim ha dit...

La imatge del mes és el palau de la música. L'autor és Lluís Domènech i Montaner. És modernista. Al seu interior hi ha mosaics de ceràmica i vidres polícroms de temàtica floral. Hi ha totes les atrs aplicades: escultura, mosaic, vitrall i forja. Les escultures fan alusió a la música. Hi ha vitralls a les portes i finestres, amb temes florals. A la terrassa hi ha un finestral on hi ha in fris de vitrall imitant el trencadís. Les divuit muses modernistes de l'escenari tenen trencadís a les faldilles.

Anònim ha dit...

Marta Munt:

La imatge del mes és el palau de la música. L'autor és Lluís Domènech i Montaner va ser inagurada al 1908. Aquest edifici és la seu de l'Orfeó Català. La decoració de l'edifici mostra les quatre barres de la bandera de Catalunya que durant el franquiusme es van descubirir cortinatjes. Tota ella és una escultura que representa la Cabalgata de Valkirias a un costat i de Beethoven a l'altra, realitzats per Pau Gargallo i Dídac Massana. El fons de l'escenari conté diversos relleus amb decoració de mosaics. És espectacular la gran làmpada central. La façana està contruida de maons vermells i amb mosaics. La UNESCO va declarar aquest edifici ''Patrimoni de la humanitat al 1987.

Anònim ha dit...

La imatge del mes de febre és el palau de la música. L'autor és Lluís Domènech i Montaner. És modernista.

Anònim ha dit...

Autoavaluació Tema 5:
1.- Què va establir Alemanya el 1882?
a) La Triple Aliança amb Itàlia i Àustria-Hongria.
b) La Triple Aliança amb França i Àustria-Hongria
c) La Triple Aliança amb Gran Bretanya i Àustria-Hongria

2.- Quines colònies tenia Espanya?
a) Part de Sud-àfrica i Cuba
b) Part del Marroc i part de Guinea
c) Índia i Portugal

3.- Quines formes de concentració comercial van sorgir per limitar la competència entre empreses?
a) Trast i cartell
b) Turst i cartel
c) Trust i càrtel

4.- Quins són pintors impressionistes?
a) Edouard Monet i Claude Manet
b) Paul Gauguin i Camille Pissarro
c) Edouard Manet i Claude Monet

5.- Quan es va estendre per Europa el modernisme?
a) A partir de 1880
b) A partir de 1870
c) A partir de 1860

Elena Parra ha dit...

AUTOAVALUACIÓ TEMA 5

1.- Qui es va proclamar rei d’Itàlia l’any 1861?
a) Víctor Manuel.
b) Cavour.
c) Garibaldi.

2.- Quina d’aquestes raons no va ser una justificació de l’Imperialisme?
a) Estendre la fe cristiana.
b) Garantir la pau.
c) L’excés de població.

3.- Quins d’aquests països van ser potències emergents al segle XIX?
a) Alemanya i Països Baixos.
b) Japó i Estats Units.
c) Rússia i Bèlgica.

4.- Quines van ser les noves fonts d’energia?
a) La màquina de vapor.
b) L’energia solar.
c) El petroli i l’electricitat.

5.- Víncent Van Gogh va ser un pintor…
a) Impresionista.
b) Postimpressionista.
c) Modernista.

Anònim ha dit...

1. Quins dos grans països van unificar-se a les darreries del s.XIX?
a) Estats Units i Japó.
b) Itàlia i Alemanya.
c) França i Puerto Rico.

2. Quines són les principals potències emergents a les darreries del s.XIX?
a) Estats Units i Japó.
b) Itàlia i Alemanya.
c) França i Puerto Rico.

3. Com anirien ordenats aquests imperis del més al menys poderós a les darreries el segle XIX?
a) Alemanya i Itàlia, Espanya i França.
b) Rússia, Bèlgica i Gran Bretanya.
c) Gran Bretanya, França, Alemanya i Itàlia.

4. Quins són els trets més importants de l'impressionisme?
a) Motius vegetals i línies ondulants.
b) Exaltació dels sentiments i evasió en l'Edat Mitjana.
c) Llum, color i aire lliure.

5. Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri de Tolousse-Lautrec i Paul Cézanne són...
a) impressionistes.
b) postimpressionistes.
c) modernistes.

Anònim ha dit...

olga gil
autoevaluació tema 5
1-Quines són les energies que aparagueren a la segona revolució industrial?
a) utilització de la força de l'aigua.
b) petroli i electricitat.
c) carbó.
2-Quines dues potencies emergents hi havia al segle XIX?
a) Estats Units i Portugal.
b) Bèlgica, Rússia i França.
c) cap de les respostes anteriors.
3- Qui es va coronar rei d'Itàlia al 1861?
a) Víctor Manuel
b) Guillem I
c) Garibaldi
4-Què és el trust?
a) és un acord entre diverses empreses.
b) és una fusió de diverses empreses.
c)ninguna de les respostes anteriors
5-Quins trests van destacar a l'impresionisme?
a) la llum, els colors i trballar a l'aire lliure.
b)expresio dels sentiments
c) pinzellades més lliures i complexes.

Anònim ha dit...

Andrea Villagrasa:

1. A mitjans del segle XIX, els italians i els alemanys, a què aspiraven?

a)Aspiraven a independitzar-se políticament i crear nous estats.
b) Aspiraven a unir-se políticament i crear nous estats.
c) Aspiraven a unir-se políticament i crear un Estat-nació


2. Quines són les causes de l'imperlialisme que destaquen de caire econòmic?

a) Principalment, només destaca la comptència industrial.
b) La competència industrial, l'excés de població, la política de prestigi i l'esperit científic.
c)Principalment, la competència industrial, però també una mica l'excès de població, la política de prestigi i l'esperit científic.


4.Fins quina dècada va durar el periode que anomenem la Segona Revolució Industrial?

a) 1900
b) 1910
c) 1920


5. Quin pintor va ser el que va introduir als seus quadres els colors plans, vius i contrastats?

a) Paul Gauguin, va mal viure i va morir a Taití.
b) Henri de Tolousse-Lautrec, era un noble francès.
c) Vincent van Gogh, que tenia un estil de pintar semblant al del Greco.

Anònim ha dit...

Hola Jaume, som la Cristina Paez i la Marta Silva, de 4t ESO A, t'enviem els nostres temes de presentació que ens agradaria fer:

Cristina Paez:
1)Genocidi
2)Els cartells de la II Guerra Mundial
3)Els 14 punts de WIlson

Marta Silva:
1)El nazisme Alemany
2)Conseqüències de la Primera Guerra Mundial
3)Els cartells de la II Guerra Mundial

Anònim ha dit...

Hola Jaume, som la Cristina Paez i la Marta Silva, de 4t ESO A, t'enviem els nostres temes de presentació que ens agradaria fer:

Cristina Paez:
1)Genocidi
2)Els cartells de la II Guerra Mundial
3)Els 14 punts de WIlson

Marta Silva:
1)El nazisme Alemany
2)Conseqüències de la Primera Guerra Mundial
3)Els cartells de la II Guerra Mundial

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ TEMA 5
Qui va ser l'artífex de la unificació alemana?

a)Victor Manuel II
b)Garibaldi
c)Otto Von Bisbarck

Quin continen va ser el més conquerit durant l'imperialisme?

a)Àsia
b)Amèrica
c)Àfrica

Quin va ser l'imperi més important?

a)Espanyol
b)Britànic
c)Francès

Quina d'aquestes es una potència emergent a l'imperialisme

a)Japó
b)Rússia
c)Xina

Quin d'aquests invents es va crear en la segona revolució industrial

a)Màquina de vapor
b)Telègraf
c)Telèfon

Anònim ha dit...

Autoavaluació Tema 5:

1. Quin era el país que esperava l'oportunitat de recuperar Alsàcia i Lorena?
a)Alemanya
b)Gran Bretanya
c)França

2.Quina va ser la nova forma de domini colonial del segle XIX?
a)Imperialisme
b)Colonialisme
c)Nacionalisme

3.Quines van ser les dues potències emmergents?
a)Japó i els Estats Units
b)Bèlgica i Espanya
c)Rússia

4.En quin any van inventar la locomotora?
a)1877
b)1879
c)1888

5.Quin va ser l'escultor que va revolucionar l'escultura amb les superfícies aparenment inacabades?
a)Van Gogh
b)Paul Gaugin
c)August Rodin


Carla Colàs Fernández

Anònim ha dit...

Tema 5:
1.-Quin any es proclamà Víctor Manuel rei d'Itàlia?
a)1862
b)1860
c)1861
2.-Quin imperi tenia rivalitat amb Rússia?
a)L'imperi turc
b)L'imperi austrohongarès
c)L'imperi Françès
3.-Quins territoris es van posseir en l'expansió imperialista?
a)Àfrica, Àsia i Oceania.
b)Àfrica, Amèrica i Oceania.
c)Àsia, Amèrica i Oceania.
4.-L'imperi francès per quins territoris estava format?
a)Àfrica i el Pacífic
b)Àfrica, Indoxina i Japó.
c)Àsia, Amèrica i Oceania.
5.-Fins a quina dècada va durar la segona revolució industrial?
a)1919
b)1921
c)1920

Anònim ha dit...

Yesenia Cortés

autoavaluació tema 5

1. Quants territoris estava dividit l'Imperi Alemany?
a)39
b)40
c)41

2. Amb quins territoris competia Gran Bretanya?
a)China i Japó
b)Japó i Estats Units
c) Estats Units i Espanya

3. Quines són les causes de l'imperealisme?
a)La necessitat de difondre la civilització, garanti l'ordre i la pau i estendre la fe cristiana.
b)La competència industrial, l'excés de població, la política de prestigi i l'esperit científic.
c)La satisfacció de ser el millor,el pensament que els pobles inferiors els hi faltava intel.ligència i l'excés de diners.

4. Quins són els nous invents de la Segona Revolució més importants?
a)La bombeta, el cine i l'avió.
b)El telèfon, els vaixells grans i els materials de carbó.
c)La màquina de teixir, la de vapor i i la locomotora elèctrica.

5. Quins són els trets més destacats del moviment de l'impressionisme?
a)La llum: fent ús de pinzellades més lliures i complexes, els colors que juguem amb la llum i pintar a l'aire lliure tot buscant moments fugaços.
b)La llum: fent ús de pinzellades més lliures i complexes,els colors: barrejant els freds i els càlits i pintar en els moments de foscor.
c)Buscant moments històrics on la seva pàtria participava, arrejant els freds i els càlits i pintar a l'aire lliure tot buscant moments fugaços.

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ
1.- A part de l'Imperi austrohongarès qui desitjava el control dels Balcans?
a)Rússia
b)Prússia
c)Alemanya
2.- Quan es va establir la Triple Aliança amb Itàlia i Àustria-Hongria?
a)1880
b)1883
c)1882
3.- Quins d'aquests no són causes de l'imperialisme?
a)La competència professional
b)Excés de població
c)Esperit científic
4.-A qui va arrabassar Estats Units Puerto Rico i les Filipines?
a)Gran Bretanya
b)França
c)Espanya
5.- Quin d'aquests és una de les figures més importants de l'imperialisme?
a)Antoni Gaudí
b)Edouard Manet
c)Vicent van Gogh

Anònim ha dit...

-Marta Perdigó-
autoavaluació tema:5

1-Els Italians van conquerir:
a)Eritrea i part de Somàlia.
b)Eritrea i Camerun.
c)Eritrea i part del Senegal.

2-A partir de .....es va estendre per Europa el modernisme:
a)1870
b)1889
c)1880

3-Els trets més importants de l'imperialisme són:
a)Els paisatges, els colors, i la llum.
b) Els colors, la llum i l'aire lliure.
c)L'aire lliure i els colors.

4- El càrtel és:
a) Fusió de diverses empreses.
b) Acord entre diverses empreses.
c) cap d'aquestes respostes.

5-A la darreria del sgle XIX, quines dues noves potències emergents van sumar-se a la cursa colonial.
a) Japó i els estats units.
b) Japó i Bélgica
c) Bélgica i Rússia.

Anònim ha dit...

Tema 5
1. Quines són les causes de l'imperialisme dels segle XIX?
a)compatència indursrtial, l'excés de la població,politica de prestigi i l'esperit històric.
b)compatència indursrtial, pobresa en la població,politica de prestigi i l'esperit històric.
c)compatència indursrtial, l'excés població,politica de prestigi i l'esperit científic.

2. En què tenen abast les nacions industralitzades en el segle XIX?
a)En capital i població
b)En població i mitjans tècnic
C)En els mitjans tècnics i econòmics.

3. Quin era l'imperi més ric i estens del món?
a)L'imperi francès
b)L'imperi britànic
c)L'imperi italià

4.Quines van ser lles noves fons d'energia a la segona revolució industrial.?
a)L'electricitat i el patroli
b)El carbó i el petroli
c)El carbó i l'electricitat

5. Quin arquitecte va triunfar a Catalunya en el modernisme?
a)Edgar Degas
b)Victor Horta
c)Antoni Gaudi

Anònim ha dit...

Andrea Villagrasa:

Claus von Stauffenberg, Comte Stauffenberg (Jettingen 1907 -Berlín 1944) fou un aristòcrata alemany i membre de la Wehrmacht que dirigí el més famós complot contra la vida d'Adolf Hitler l'any 1944, l'anomenada Operació Walkyria.

Anònim ha dit...

1.- Qui va ser l'artifex de l'unificació Italiana?
a)Víctor Manuel II
b)Otto Van Bismarck
c) Guillem I

2.- Quines colònies posseia España?
a)Una part del Marroc i una part de Guinea.
b)Angola i Moçambic
c)Congo

3.- Quins dos germans van inventar el cinema?
a)Germans Wright
b)Daimler i Benz
c)Germans Lumiere

4.- Qui va revolucionar l'escultura de l'impressionisme?
a)Aguste Rodin
b)Edouard Manet
c)Renoir

5.-Qui va ser l'autor post impresionista Holandès que estava arrelat a frança?
a)Paul Goguin
b)Vicent Cézanne
c)Vicent Van Gogh

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ TEMA5

1.Quines dues potències emergents van sumar-se a la cursa colonial a la darreria del s.XIX?
a) Japó i Estats Units
b) Japó i Rússia
c) Indoxina i Bèlgica

2. A quin segle va nèixer l'imperialisme?
a) s.XX
b) s.XIV
c) s.XVIII

3. Qui va ser el primer ministre de Victor Manuel II?
a) Garibaldi
b) Cavour
c) cap de les anteriors

4. Qui va inventar la bombeta?
a) Siemens
b) Singer
c) dison

5. Quins d'aquets artistes pintaven postimpressionisme?
a) Edouard Manet
b) Camille Pissarro
c) Vincent van gogh

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ TEMA 5
(Sara Culubret Belsa)

1. Què va viure Europa en el darrer terç del s. XIX?
a) Una situació de pau.
b) Una situació de pau que amagava greus tensions.
c) Una guerra entre Alemanya i França, per disputes territorials.

2. Quins arguments justificaven l'imperialisme?
a) Difondre la civilització i estendre la fe cristiana.
b) Apaivagar les lluites tribals.
c) Difondre la civilització, estendre la fe cristiana i garantir l'ordre i la pau.

3. En què va fracassar la conquesta italiana?
a) En conquerir Eritrea.
b) En conquerir l'Indoxina.
c) En conquerir Etiòpia.

4. Quan va tenir lloc la Segona Revolució Industrial?
a) 1870-1920
b) 1880-1920
c) 1870-1880

5. Com s'anomenava l'estil decoratiu europeu de 1880?
a) Art modern
b) Art nouveau
c) Nou art

Anònim ha dit...

Lorena Soria Campos

Autoavaluació tema 5

1.- En quin any es fixà Roma com la nova capital d'Itàlia?

a)1861
b)1871
c)1870

2.- A part de l'Imperi austrohongarès, qui desitjava el control dels Balcans?

a)Rússia
b)Prússia
c)Alemanya

3.- Quines eren les causes de l'imperialisme?

a)La competència industrial, l'interes econòmic, difondre la civilització i ensenyar cultura.
b)La competència industrial, la ppolítica de prestigi, l'esperit científic, l'impuls misioner i l'obligació moral d'estendre la fe cristiana.
c)La competència industrial, la política de prestigi, l'esperit científic, l'impuls misioner i l'excés de població.

4.- Quines eren les justificacions ideologiques de l'imperialisme?

a)Estendre la fe jueva, difondre la civilització i garantir l'odre i la pau.
b)Estendre la fe cristiana, la competència industrial i difondre la civilització.
c)Estendre la fe cristiana, difondre la civilització i garantir l'ordre i la pau.

5.- Quins eren els trets més destacats de l'impresionisme?

a)La llum, els colors i que els artises pintaven a l'aire lliure.
b)La llum, els colors i que els artistes pintaven a un estudi tancats.
c)La foscor, els colors i que els artistes pintaven a l'aire lliure.

Anònim ha dit...

C:\Users\melki\Documents\autoevaluació.htm

és l'autoevaluació, crec que funciona el htm, és que té imatges, però si no entra, doncs, ho deixo aquí escrit.

Lorci A. Hernández A.
5 Unitat


1)Els Italians i Alemanys aspiraven a unir-se políticament i crear:a)Una capital/ estat.

b)Un estat-nació.

c)Unificacions.2)El 1871, Guillem fou proclamat:a)Kàiser del Segon Reich.

b)Emperador.

c)President.3)Quan es va inaugurar el canal de Suez?a)1882

b)18859

c)18694)Quin d’aquests artistes era impressionista?a)Camille Pisarro.

b)Victor Horta.

c)Paul Gauguin.5)França en la guerra francoprussiana de 1870-1871, esperava l’oportunitat de recuperar:

a)Lorena i Estrasburgo.

b)Alsàica i Lorena.

c)La triple alianza.

6)Quina potència es va desenvolupar més des del punt de vista industrial a la darreriandel segle XIX?a) Estats Units.

b) França.

c) Gran Bretanya.7)El modernisme s’entén per Europa a partir del:a)1900

b)1880

c)1820


8)A quin personatge pertany aquest quadre?

http://3.bp.blogspot.com/__SyNAAG1qPQ/RerSJ-XfHPI/AAAAAAAAAAU/9UFJ2pIb1w0/s320/Impresion.%2BSol%2Bnaciente.jpgn
(htm d'imatge)


a)Edouard Manet.

b)Claude Monet.

c)Edgar Degas.9)Què fa l’imperialisme?a)Dominar culturalmet

b)Dominar economicament

c)Dominar tot el món10) El 1900, una bona part del món es trobava sota el domini de països com:a)Gran Bretanya i França

b)Alemanya i França

c)Rússia i Gran Bretanya11) El control de quins territoris van acoseguir els Estats Units el 1898?a)Puerto Rico, les Filipines i Hawaii.

b)Puerto Rico, cuba i Panamà.

c)Panamà, les Filipines i Guam.12) Quin d’aquestes indústries no van sorgir durant la Segona Revolució Industrial?a) Automobil.

b)Elèctrica.

c)Tèxtil.

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ TEMA 5

1.- Quines dues potències emergents van sumar-se a la cursa colonial a la darreria del s.XIX?
a) Japó i Estats units
b) Japó i Rússia
c) Indoxina i Bèlgica

2.- Aquin segle va néixer l'imperialisme?
a) s.XX
b) s.XIX
c) s.XVIII

3.- Qui va ser el primer ministre de Víctor Manuel II?
a) Garibaldi
b) Cavour
c) Cap de les anteriors

4.- Qui va inventar la bombeta?
a) Siemens
b) Singer
c) Edison

5.- Quins d'aquets artistes pintaven postimpressionisme?
a) Edouard Manet
b) Camille Pissarro
c) Vincent van Gogh

Anònim ha dit...

AUTOAVALUACIÓ T5:

1-Qui va ser l'artífex de la unificació alemanya?

a)Garibaldi
b)Otto von Bismark
c)Guillem I

2-Què caràcteritza l'imperialisme?

a)la necessitat de difondre la civilització.
b)la metropoli tenia el control total de de la colonia.
c)estendre la fe cristiana

3-Quin d'aquets territoris no pertanyia a l'Imperi Britànic?
a)Nova Zelanda
b)Kenya
c)Nova Guinea

4-Quines eren les noves fonts d'energies?
a)l'electricitat, carbó
b) carbó, petroli i gas
c)l'electricitat i el petroli

5-Què és un trust?
a)una fusió
b)un acord
c)una societat anònima

Anònim ha dit...

Autoavaluació Tema 5

1.-El regne que va assolir el projecte d'unificació va ser el de...
a)Regne de Primont
b)Regne de Lemont
c)Regne de Piemont

2.-L'expansió colonial fou rèpida perquè...
a)s'enfrontaven a pobles sense Estat
b)s'enfrontaven a pobles petits
c)s'enfrontave a pobles més desenvolupats

3.-Les potències emergents eren:
a)Japó i Canadà
b)Estats Units i Canadà
c)Estats Units i Japó

4.-El trust és:
a)una fusió de diverses empreses que compartien capital
b)una separació d'una gran empresa en diverses més petites
c)una fusió d'empreses per crear una de nova, més competitiva

5.-L'autor post-impressionista que modificava les formes dels objectes segonsels seus setiments fou:
a)Vincent Van Gogh
b)Paul Gaugin
c)Edouard Manet

Anònim ha dit...

1. A partir de a quin any van començar les industries europees en procés d’expansió?
a)el 1870
b)el 1890
c)el 1865
2. Quina d’aquestes era una justificació ideològica del imperialisme?
a)Comercialitzar
b)Difondre la civilització
c)Viatjar
3. Quan es va inaugurar el canal de Suez?
a)el 1875
b)el 1868
c)el 1869
4. Quin d’aquest era un artista impressionista?
a)Eduard Manet
b)Van Gogh
c)Paul Cazane
5. Quin d’aquets països va protagonitzar una unificació el s. XIX?
a)Espanya
b)França
c)Alemanya

Anònim ha dit...

1-Quan va començar l'imperialisme?
A)XIIX
B)XIX
C)XX
2-Quí es considerava superior a les altres ètnies?
A)L'home blanc
B)L'home negre
C)Cap dels anteriors
3-Quines van ser les potencies colonitzadores més importants?
A)Gran Bretanya i França
B)Espanya i Portugal
C)Bèlgica i Rússia
4-Quines noves fons d'energia van substituir la màquina de vapor?
A)La fusta
B)L'electricitat i el petroli
C)El carbó
5-Quí va pintar "Esmorzar sobre l'herba"?
A)Van Gogh
B)Camille Pissarro
C)Manet

Anònim ha dit...

Autoavaluació
1- Qui va assumir el projecte d’unificació d’Itàlia?
a) Otto Van Bismarck
b) Cavour
c) Garibaldi

2- A partir de quin any les regions més industrialitzades van iniciar una expansió imperialista?
a) 1870
b) 1860
c) 1865

3- Quins d’aquest arguments són justificacions de l’imperialisme?
a) Necessitat de difondre la civilització i política de prestigi
b) Garantir l’ordre i la pau i l’obligació moral d’estendre la fe cristiana
c) La competència industrial i garantir l’ordre i la pau

4- Quines eren les potències emergents?
a) Japó i Rússia
b) Estats Units i Rússia
c) Estats Units i Japó

5- Quin d’aquest és un pintor del postimpressionisme?
a) Edouard Manet
b) Paul Gauguin
c) Víctor Horta

Campoy ha dit...

Pablo Iglesias Posse (Ferrol, 1850 - Madrid, 1925) fou un dirigent socialista espanyol, fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol i la Unió General de Treballadors.

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Pablo Iglesias Posse (Ferrol, 1850 - Madrid, 1925) fou un dirigent socialista espanyol, fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol i la Unió General de Treballadors.

Anònim ha dit...

El personatge és: Pablo Iglesias Posse (Ferrol, 1850 - Madrid, 1925) fou un dirigent socialista espanyol, fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol i la Unió General de Treballadors.

Anònim ha dit...

Pablo Iglesias Posse (Ferrol, La Coruña, 18 de octubre de 1850 - Madrid 9 de diciembre de 1925) fue un político español de tendencia marxista[1] y fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Yaiza Balaguer ha dit...

Pablo Iglesias Posse (Ferrol, 1850 - Madrid, 1925) fou un dirigent socialista espanyol, fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol i la Unió General de Treballadors.
Va ser un dels dirigents més carismàtics del sindicalisme socialista estatal. Amb la seva llarga i prolífera trajectòria al capdavant de la UGT (1899-1925) i del PSOE ha esdevingut un símbol del socialisme espanyol. Orfe de pare, la seva família es traslladà a Madrid l'any 1860 i hagué de romandre en un hospici, on li fou ensenyat l'ofici d'impressor. A l'edat de 12 anys començà a treballar en una impremta madrilenya. El mes de març de 1870 s'adherí a la FRE de l'AIT i en fou membre del Consell Federal. Assistí al congrés de Saragossa (1872) i aquest mateix any fou expulsat pel sector bakuninista. Impulsà la formació de la Nueva Federación Madrileña, formada pels dissidents marxistes de la FRE de l'AIT. President de l'Associació General de l'Art d'Imprimir (1873-1885), el 1879 participà en la fundació del PSOE (en la clandestinitat) partit del qual en serà president fins l'any 1925. Fou detingut a Madrid per participar en una vaga, juntament amb Antonio García Quejido (1882). El 1886 és nomenat director del diari El Socialista. Participà en la fundació de la UGT a Barcelona (1888), de la qual en serà l'alma-mater i president de l'any 1899 fins la seva mort. El 1891 assistí al congres obrer de Madrid per a la reconstitució de la FTRE, on intentà desviar el congrés cap a la UGT. El 1894 fou novament detingut a Màlaga durant una vaga. Intervingué en el congressos de la Segona Internacional de París (1889), de Brussel•les (1891), de Zuric (1893), de Londres (1896), París (1900), Amsterdam (1904), Stuttgart (1907) i Copenhaguen (1910). Empresonat per un article en El Socialista (1904), arran d'una petició d'indult, escrigué: no demanaré mai gràcia a l'enemic i si aquesta m'és atorgada sense demanar-la, no la rebré amb bones maneres. L'any 1905 fou elegit regidor a l'ajuntament de Madrid i diputat a Corts l'any 1910, essent el primer diputat socialista. Membre del Bureau International Socialiste, el 1917 assistí com a delegat del PSOE a l'Assemblea de Parlamentaris de Barcelona. Amb la seva forta oposició a la III Internacional va provocar l'escissió del PSOE i la formació del PCOE (1921), posteriorment integrat dins el PCE. Auster i exigent en la tasca sindical i política ha esdevingut el model de capdavanter obrer respectat i imbuït d'una particular autoritat. Una greu malaltia el va recloure a casa seva, malgrat tot dirigí el partit i el sindicat pràcticament fins la seva mort l'any 1925.

Anònim ha dit...

Pablo Iglesias Posse (Ferrol, 1850 - Madrid, 1925) fou un dirigent socialista espanyol, fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol i la Unió General de Treballadors.

Anònim ha dit...

Pablo Iglesias Posse (Ferrol, 1850 - Madrid, 1925) fou un dirigent socialista espanyol, fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol i la Unió General de Treballadors.

Iglesias és sens dubte el dirigent més carismàtic del sindicalisme socialista estatal. Amb la seva llarga i prolífera trajectòria al capdavant de la UGT (1899-1925) i del PSOE ha esdevingut un símbol del socialisme espanyol. Orfe de pare, la seva família es traslladà a Madrid l'any 1860 i hagué de romandre en un hospici, on li fou ensenyat l'ofici d'impressor. A l'edat de 12 anys començà a treballar en una impremta madrilenya.

Campoy ha dit...

1. Qui va ser el primer ministre de Guillem I?

a)Cavour
b)Otto von Bismark
c)Victor Manuel

2. Quins estats formen l'imperi turc?

a)Polonesos,serbis i croats.
b)Polonesos,txecs i eslovacs.
c)Croats,serbis i búlgars.

3. Quin Imperi dominava Madagascar?

a)Frances
b)Alemany
c)Britànic

4. A quin any es va invetar la bombeta?

a)1878
b)1879
c)1880

5. Quin pintor impresionista va fer: Esmorzar sobre l'herba?

a)Monet
b)Pisarro
c)Manet

Campoy ha dit...

Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella, 10 de gener de 1859 - Barcelona, 13 d'octubre de 1909) fou un important pedagog català. Al 1901 va crear l'Escola Moderna, un projecte pràctic de pedagogia llibertària. També va escriure l'obra que duu per títol "L'Escola Moderna", on exposa els seus principis pedagògics.

Anònim ha dit...

Lorci diu:
Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella, 10 de gener de 1859 - Barcelona, 13 d'octubre de 1909) fou un important pedagog català. Al 1901 va crear l'Escola Moderna, un projecte pràctic de pedagogia llibertària. També va escriure l'obra que duu per títol "L'Escola Moderna", on exposa els seus principis pedagògics.

Va néixer a Alella (Maresme) el 10 de gener de 1859. Pertanyia a una família de petits propietaris rurals, molt catòlica, Ferrer i Guàrdia va reaccionar com anticlerical,no tenia ni quinze anys quant el comerciant el va inscriure a classes nocturnes iniciant-lo en els ideals republicans. Anys següents el jove autodidacta va estudiar a fons el ideari de Pi i Maragall i va conèixer les doctrines dels internacionalistes i, va ingressar en la lògia maçònica Veritat de Barcelona.

Anònim ha dit...

Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella, 10 de gener de 1859 - Barcelona, 13 d'octubre de 1909) fou un important pedagog català. Al 1901 va crear l'Escola Moderna, un projecte pràctic de pedagogia llibertària. També va escriure l'obra que duu per títol "L'Escola Moderna", on exposa els seus principis pedagògics.

Anònim ha dit...

Aquest personatge és Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella, 10 de gener de 1859 - Barcelona, 13 d'octubre de 1909) fou un important pedagog català. Al 1901 va crear l'Escola Moderna, un projecte pràctic de pedagogia llibertària. També va escriure l'obra que duu per títol "L'Escola Moderna", on exposa els seus principis pedagògics.

Campoy ha dit...

La imatge és el monestir de Sant Pau del Camp a Barcelona.

Campoy ha dit...

Sant Pau del Camp és un antic monestir benedictí que es troba en ple barri del Raval de la ciutat de Barcelona. És un dels edificis romànics més ben conservats de la ciutat.
El claustre és la part del monestir més important des del punt de vista monumental per la singularitat dels seus arcs, únics a tota Europa. La seva construcció, malgrat ser del segle XII i posterior a la de l'església, mostra clarament influències musulmanes.

Els arcs són polilobulats, en trobem de tres i de cinc lòbuls, decorats amb frisos geomètrics o vegetals, i descansen sobre columnes geminades molt simples. Les bases són senzilles i dues estan decorades amb motius vegetals com si es tractés de capitells invertits.

De capitells n'hi ha de l'època de transició derivats del corinti, però també en trobem d'altres clarament romànics amb representacions zoomòrfiques, d'animals fantàstics, i motius vegetals. Alguns són representacions historiades, com el d'Adam i Eva i el de la serp i la fruita prohibida, o els de les lluites de guerrers i els sofriments de la dona lúbrica.

Al voltant del claustre hi han nombroses tombes, moltes d'elles pertanyen a la família dels Bell-lloc.

Anònim ha dit...

Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella, 10 de gener de 1859 - Barcelona, 13 d'octubre de 1909) fou un important pedagog català. Al 1901 va crear l'Escola Moderna, un projecte pràctic de pedagogia llibertària. També va escriure l'obra que duu per títol "L'Escola Moderna", on exposa els seus principis pedagògics.

Anònim ha dit...

Aquest persontage és: Francesc Ferrer i GuàrdiaVa

Va néixer a Alella (Maresme) el 10 de gener de 1859. Pertanyia a una família de petits propietaris rurals, molt catòlica, Ferrer i Guàrdia va reaccionar com anticlerical,no tenia ni quinze anys quant el comerciant el va inscriure a classes nocturnes iniciant-lo en els ideals republicans. Anys següents el jove autodidacta va estudiar a fons el ideari de Pi i Maragall i va conèixer les doctrines dels internacionalistes i, va ingressar en la lògia maçònica Veritat de Barcelona.

Marta Perdigó

Anònim ha dit...

ATOAVALUACIÓ TEMA 6

1.-De quin any a quin va durar la Gran Guerra?

a)1914-1919
b)1936-1939
c)1914-1918

2.-Quin grup terrorista va assesinar a l'arxiduc Fransesc Ferran?

a)"la mano blanca"
b)"la mano lila"
c)"la mano negra"

3.-Quin pais era la potència militar del moment?

a)EUA
b)Anglaterra
c)Alemanya

4.-quin pais va sortir de la Gran Guerra per altres causes?

a)Austri-hongria
b)Rússia
c)Itália

5.-Que va sorgir a Russia durant la Gran Guerra?

a)la Revolució Cubana
b)la revolució industrial
c)la revolució Russa

«El més antic ‹Més antic   1 – 200 de 302   Més nou› El més recent»

Nosaltres som una part de la terra.