1.- EL TRÀNSIT A L'EDAT CONTEMPORÀNIA

 • 1- La Il·lustració.
 • 2- La crisi de l'Antic Règim.
 • 3- Ciència i art al segle XVIII.
 • 4- La Il·lustració a Espanya i a Catalunya.
 • Comentar un text històric.
 • Cròniques històriques: La il·lustració.

2.- LES REVOLUCIONS BURGESES (1.789-1.848)

 • 1- La Revolució francesa: la monarquia constitucional.
 • 2- La Revolució francesa: la Primera República.
 • 3- L'Imperi napoleònic.
 • 4- El Congrés de Viena i la Restauració.
 • 5- Liberalisme i nacionalisme.
 • 6- Les revolucions liberals.
 • 7- El romanticisme.
 • Fer cronologies paral·leles.
 • Cròniques històriques: La marsellesa.

FRÉDÉRIC CHOPIN

FRANZ LISZT

3.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

 • 1- Els orígensde la Revolució Industrial.
 • 2- El naixement de la indústria.
 • 3- La revolució dels transports i les comunicacions.
 • 4- La societat industrial.
 • 5- Els inicis del moviment obrer.
 • 6- Positivisme, realisme i arquitectura del ferro.
 • Investigar els antecedents d'un invent.
 • Cròniques històriques: El macadam.

EL FERROCARRIL

EL TREN A LA PENÍNSULA

ELS NOUS MOVIMENTS SOCIALS

4.- ESPANYA I CATALUNYA AL S. XIX

 • 1- La guerra del Francés.
 • 2- El regnat de Ferran VII.
 • 3- La regència de Maria Cristina.
 • 4- El regnat d'Isabel II.
 • 5- El Sexeni Democràtic.
 • 6- Economia i societat a Espanya.
 • 7- Economia i societat a Catalunya.
 • Analitzar una obra d'art.
 • Qui va matar Prim?

LA GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA 1

LA GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA 2

5.- L'ÈPOCA DE L'IMPERIALISME

 • 1 El nacionalisme a la darreria del segle XIX.
 • 2 L'expansió colonial.
 • 3 Els imperis colonials.
 • 4 La Segona Revolució Industrial.
 • 5 L'impressionisme i el postimpressionisme.
 • - Contrastar fonts diverses sobre un mateix fenòmen.
 • - Llibres, races i pèsols.

L'EXPANSIÓ COLONIAL 1850-1814

CHARLES DARWIN.

6.- L'INICI DEL SEGLE XX

 • 1- L'època de la pau armada.
 • 2- El desenvolupament de la guerra.
 • 3- La Revolució Russa.
 • 4- L'organització de la pau.
 • 5- L'impacte econòmic i social de la guerra.
 • 6- Les avantguardes artístiques.
 • -Descriure fets socials
 • - El naufragi del Titanic.

LA REVOLUCIÓ RUSSA.

7.- EL PERÍODE D'ENTREGUERRES I LA SEGONA GUERRA MUNDIAL.

 • 1- Els anys vint.
 • 2- La crisi dels anys trenta.
 • 3- La Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques.
 • 4- El feixisme.
 • 5- El món en guerra.
 • 6- La guerra al Pacífic.
 • Investigar les causes d'un esdeveniment històric.
 • Espionatge i contraespionatge.

8.- ESPANYA I CATALUNYA DE 1875 A 1939

 • 1. La Restauració i la crisi de 1898.
 • 2. El regnat d'Alfons XIII.
 • 3. La Segona República.
 • 4. La Guerra Civil.
 • 5. L'evolució política durant la Guerra.
 • 6. Catalunya de 1875 a 1936.
 • Comparar textos jurídics.
 • Capturats el general Godet i un gran nombre de caps i oficials.

SETMANA TRÀGICA 1.909

BubbleShare: Share photos - Play some Online Games.

9.- EL FRANQUISME

 • 1.- La instauració del règim franquista.
 • 2.- El desenvolupament franquista.
 • 3.- L'oposició al règim.
 • 4.- La crisi del franquisme.
 • 5.- El desenvolupament econòmic a Catalunya.
 • 6.- L'antifranquisme a Catalunya.
 • Analitza un document gràfic.
 • Vencedors i vençuts.

10.- LA GUERRA FREDA

 • 1.- L'organització de la pau.
 • 2.- La divisió del món en blocs.
 • 3.- El món capitalista.
 • 4.- El món comunista.
 • 5.- LÉvolució de la Guerra Freda.
 • 6.- La fi de la Guerra Freda.
 • Analitzar testimonis escrits, visuals i orals.
 • El primer home a l'espai: Juri Gagarin.

ESTATUT DE CATALUNYA


Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus M

Viatge virtual per les Ciències Socials

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
30 anys...CATALÀ

EL NOSTRE FÒRUM

EL NOSTRE FÒRUM

QUADRES, POSTALS, PUNTS DE LLIBRE...

Nosaltres som una part de la terra.